Tags

,

Getuigen voor Christus

“Getuigen voor Christus”, rk bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw, 2008, R.K. Instelling Nationale Raad voor Liturgie, ‘s-Hertogenbosch. Besteladres: Administratie NRL, Biltstraat 121, Postbus 13049 – 3507 LA Utrecht.

“Getuigen voor Christus” is de titel van een bijzonder boek waarin de levens worden beschreven van tientallen priesters, religieuzen en leken, mannen en vrouwen, afkomstig uit de Nederlandse kerkprovincie die in de loop van de twintigste eeuw hun leven hebben gegeven voor Christus en zijn Kerk. Enerzijds leert de heilige Schrift ons over de liefde en trouw van God en dat de mens voortdurend bij de Heer in goede handen is: ‘de zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren’. Anderzijds wordt de mens gevraagd om daadwerkelijk te getuigen van zijn verbondenheid met de Heer. In de zaligsprekingen steekt Jezus Christus zijn volgelingen daartoe een hart onder de riem en wanneer het op getuigenis aankomt geldt de belofte: ‘wie ten einde toe volhardt, zal gered worden’. De belofte en de oproep van Christus hebben niet alleen in de eerste eeuwen van de Kerk vele gelovigen gesterkt om stand te houden in geloof en liefde en hun leven te geven. Ook in de moderne tijd van de twintigste eeuw, zijn er wereldwijd vele priesters, religieuzen en leken die getuigd hebben met hun bloed omwille van hun geloof in Christus. De paus riep op om de bekende maar vaak ook onbekende bloedgetuigen niet te vergeten en hun getuigenis in herinnering te houden. Deze oproep heeft geleid tot het bijeenbrengen van het getuigenis van tientallen rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland van de twintigste eeuw. De levensverhalen van de bloedgetuigen in deze publicatie helpen ons als hedendaagse gelovigen om te blijven geloven dat Gods kracht daadwerkelijk in onze zwakheid tot ontplooiing kan komen en dat het God zelf is die onze broosheid sterk kan maken om te blijven getuigen, in geloof, hoop en liefde.

Advertenties