Tags

Frater Sigebertus Rombouts

Godefridus Franciscus Rombouts werd op 15 januari 1883 te Bergeijk geboren als zoon van Lambertus Rombouts, boer, en Petronella de Werdt. Op 2 februari 1900 trad hij te Tilburg in de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid. Deze congregatie had tot doel de rooms-katholieke volksjeugd te onderwijzen. Zijn kloosternaam werd Sigebertus en hij zou zich al spoedig ontwikkelen tot een vooraanstaand pedagoog. In 1908 werd hij leraar aan de kweekschool te Goirle; doceerde moderne talen, Nederlands, opvoedkunde en elementaire zielkunde. Hij behaalde verschillende onderwijsbevoegdheden en in 1915 de akte Duits M.O.-A. Vanaf 1915 volgde hij gedurende een aantal jaren colleges aan het Pedagogisch-Psychologisch Instituut van de R.K. Leergangen. Vanaf 1911 publiceerde hij met een nimmer aflatende ijver over opvoed- en onderwijskundige zaken. Sedert 1913 schreef hij een groot aantal artikelen in het onderwijstijdschrift Ons Eigen Blad, dat een jaar eerder ten behoeve van de eigen broeder-onderwijzers door de fraters werd opgericht. Vanaf 1919 was hij er hoofredacteur van. Van 1921 tot aan zijn dood in 1962, is hij hoofdredacteur geweest van de Opvoedkundige Brochurenreeks (Tilburg, Drukkerij R.K. Jongensweeshuis).

Na 1925 heeft hij enkele psychologieboeken geschreven, en in 1931-1933 schreef hij een driedelige pedagogiekmethode: Katholieke Pedagogiek (Tilburg, Drukkerij RKJW). Enkele van zijn eveneens bij de Drukkerij van het RKJW uitgegeven leer- en leesboekjes voor de lagere school zijn: De Hunnenburcht (1912), Onder de Eskimo’s (1915; onder pseudoniem van Fried v.d. Berkt), Avonturen van een vlieger (1916), Vreselijke dagen in een duikboot (1916), Een Bretonse zeeheld (1916), Jonker Lente (1917), De Meiboom. Leesstof voor de lagere school (1947-1950; een aantal deeltjes), en Geef acht! Nieuwe rekencursus voor de lagere school (1948-1950; een aantal deeltjes). In De Engelbewaarder schreef hij korte bijdragen, waaronder enkele gedichten (1905-1912).

In 1931 werd Rombouts benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, en in 1939 werd hij lid van de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging. Bij zijn gouden kloosterjubileum in 1950, werd hem de bundel Huldeblijk […] aangeboden. De bibliografie daarin, vermeldt over de periode 1911-1949 het respectabele aantal van 771 pedagogische publikaties. In 1932 werd hij ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en in 1951 officier in de Orde van Oranje-Nassau. Frater Sigebertus Rombouts overleed op 10 december 1962 in het moederhuis van de Fraters te Tilburg. Zijn persoonlijk archief bevindt zich in het Archief van het Generalaat van de Fraters in Tilburg. In 1987 werd het Frater Romboutshof naar hem genoemd.

Bron: http://www.historietilburg.nl/links%20boeken/De%20Paap%20R.htm

Advertenties