Tags

, ,

Dodenherdenking Beuteweg Landgraaf 4 mei 2012

Overweging

Vandaag gedenken wij de slachtoffers van de oorlog en met zijn veelvuldig geweld. We denken aan de militairen die op het slagveld zijn gesneuveld of anderszins zijn omgekomen, maar vooral ook voor die ontelbare weerlozen mannen, vrouwen en kinderen van wie het leven werd afgebroken.

We gedenken hen die stierven in de vele gevangenissen en kampen. Gedenken wat wij nu hier samen doen is meer dan herinneren. Gedenken is een daad van sympathie, een daad van medelijden.

Gedenken doen we niet alleen omdat we de namen van de gesneuvelde slachtoffers niet mogen vergeten, maar omdat we daarin ook getuigen van de liefde die in ons leeft. Een liefde die ons tot medelijden brengt, tot compassie en tot sympathie.

Door die liefde willen wij alle oorlogsslachtoffers aan U God toevertrouwen en voor hen bidden.

Gebed

Laat ons bidden,

Heer, vandaag is het dodenherdenking en gedenken wij de vele slachtoffers van de oorlog en het geweld. Wij gedenken vooral diegenen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben verloren. Mogen zij allen rusten in vrede en leven in Uw eeuwig licht…

Bidden wij samen een Onzevader en een Weesgegroet.

God en Vader, Wij brengen deze gebeden bij u, Wil naar ons luisteren, Dat vragen wij U, Door Jezus Christus onze Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Vgl tekst bron: http://w.pastorbutti.nl/PREEK36.htm

afbeelding van het oorlogsmonument: http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/714

Advertenties