Tags

, , , , ,

Noveendagen tussen Hemelvaart en Pinksteren (Hemelvaart, jaar B, 2012)

De leerlingen hebben een ontzettend inspannende tijd achter zich. Ze zijn getuigen geweest van de smartelijke lijdensweg van Jezus en van Zijn kruisdood. Toen was er die blijde maar onbegrijpelijke spanning, toen de vrouwen kwamen vertellen, dat Hij verrezen was en weer leefde. En daarna de emotionele ontmoeting met Jezus om hen te zegenen en uit te zenden, met de belofte dat Hij een Helper, de heilige Geest, zou sturen nadat Hij teruggekeerd zou zijn naar de Vader.

Het moet een bijzondere dag geweest zijn, toen Jezus met Zijn vrienden samen was om hen te spreken over het Rijk Gods. Er heerste ook die aparte spanning, als wilde Jezus hen iets duidelijk maken. “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het Koninkrijk herstellen?” Jezus ontwijkt deze directe vraag, vol verwachting gesteld. “Ge zult kracht ontvangen van de heilige Geest… om Mijn getuigen te zijn… tot het einde der schepping”. En dan neemt Hij afscheid! Hij gaat terug naar Zijn Vader in de hemel.

Uiteindelijk zal het nog negen dagen duren, alvorens deze Geest over hen komt en alle angst bij hen wegneemt. Pas op het Pinksterfeest zullen de leerlingen hun roeping en hun zending begrijpen en aandurven. Maar als dat moment dan ook gekomen is, is er niets en niemand die hen nog tegenhoudt en ze zullen de Kerk wereldwijd gaan stichten en ‘bevestigen met hun bloed’, zoals de Heer hen gezegd had. Het martelaarschap van de jonge Kerk.

Hemelvaartsdag nodigt ons uit om een noveen te beginnen! Laten we heel bijzonder smeken om de hernieuwde gave van de heilige Geest: omdat onze Kerk momenteel innerlijk zo verdeeld en verzwakt is en niet in staat blijkt te zijn om jonge mensen enthousiast te maken, een beetje te vergelijken met die eerste groep van leerlingen die, na de Hemelvaart van Jezus, de weg kwijt waren en niet meer wisten waar ze hun kracht moesten zoeken.

Zo is het ook in onze eigen Kerk; we zijn de weg kwijt en we weten niet meer waar we die levensnoodzakelijke kracht moeten vinden om opnieuw te beginnen. Daarom is het goed om te doen wat de Kerk altijd heeft gedaan: de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren gebruiken om te bidden: “Kom heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van Uw liefde. Zend ons Uw Geest, en alles zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.”

Hebben we te weinig vertrouwen, welke ook de bange onzekere leerlingen misten, toen ze afscheid namen van Jezus? Geen probleem! Dan moeten we een bezoekje brengen bij de Moeder van Jezus, zeker in deze meimaand. Zij was erbij toen Jezus ten Hemel opsteeg; zij was erbij toen Hij Zijn Kerk de heilige Geest beloofde; zij was erbij toen de leerlingen zich teruggetrokken hadden in de Bovenzaal – de zaal van het laatste Avondmaal – en wat zal ze daar hebben gedaan? Ze zal er ongetwijfeld de leerlingen aangespoord hebben om te bidden en om de komst van de heilige Geest af te smeken; om het Pinksteren te laten worden. We zijn dus in goed gezelschap als we met Maria willen bidden voor dat Pinksteren dat onze Kerk zo hard nodig heeft.

We moeten niet bang blijven of onzeker. We moeten – ook als onze priesters er misschien te weinig toe uitnodigen – een noveen houden tot de heilige Geest. Dan zal Hij komen en onze harten vervullen met Zijn kracht en sterkte. Dan zal het weer Pinksteren worden: een nieuw begin met een hernieuwde evangelisatie.

Vgl. bron: Bezinning op het Woord, Inleiding in de liturgie van iedere dag, Roermond, mei 2003, blz. 76-78. Bron van de afbeelding: http://www.tipjes.nl/afbn/jezus_this-is-my-son.jpg

Bewerking door Pastoor Geudens, preken online: https://bid24uur.wordpress.com

Advertenties