Tags

, , , ,

Blijf geloven, letterlijk en  figuurlijk!

 Kevin was een jongen van een jaar of acht. Voor de eerste keer hoorde hij het verhaal van Jaïrus en zijn dochtertje in de catecheseles. De juf had bij de uitleg een zin gezegd die hem niet meer losliet; “wij kunnen ook wonderen doen”. En vervolgens legde ze uit dat niet het belangrijkste in het verhaal de genezing van het twaalfjarige meisje was, maar het geloof van de vader dat Jezus alles weer goed zou maken. De woorden die Jezus tot Jaïrus spreekt: ”Wees niet bang maar blijf geloven, kunnen ook wij tot de onze maken en dan gebeuren er ook vandaag de dag nog wonderen!” Het belangrijkste is een mens moed te geven!

“Het belangrijkste is een mens moed te geven”, ja, zo had de juf het gezegd, en met grote letters had ze de woorden van Jezus op het bord geschreven: ”Wees niet bang, maar blijf geloven!” Die ene kleine zin kon Kevin maar niet uit zijn hoofd zetten. Telkens weer kwam bij hem de gedachte op dat ook hij wonderen kon doen, wanneer hij enkel deze ene zin zou zeggen.

’s Zondagsmiddags begreep hij wat daarmee bedoeld was. Het gezin was bij oma op bezoek. Oma had een ernstige vorm van artrose en kon slechts met grote moeite lopen. Vandaag had ze het heel erg kwaad. Ze klaagde en kreunde: ”Och, het heeft toch allemaal geen zin. Ik ben een ander maar tot last. Ik word toch niet meer beter”.

En plotseling ging het als een flits door Kevin heen; “het belangrijkste is het om een mens moed te geven!” “Oma, je mag je niet laten hangen. Je weet toch: we hebben je nodig. Wie zal ons die mooie verhalen vertellen als jij er niet meer bent?” Oma was helemaal verbouwereerd bij de woorden van die kleine snotaap. Maar ze nam ze ter harte. En werkelijk ‘s maandags ging het alweer een stuk beter. Je hoorde geen klagen meer en oma deed zich moeite zich te bewegen en zelfstandig te lopen.

Eenvoudig verhaaltje zult u zeggen. Te simpel. Geen spektakelstuk. En het heeft weinig van doen met de opwekking van een dode in het Evangelie. Zoudt u denken? Zijn wij tegenwoordig de dag niet meer dood dan levend? Laten we eens nagaan: zijn wij niet langzaamaan afgestompt doordat we belust zijn op het spektakel en intussen vergeten aandacht te hebben voor het kleine en eenvoudige? Beseffen we met zijn allen wel hoezeer onze samenleving aan het verkommeren is doordat het kleine goede dat men doet geen betekenis meer heeft of überhaupt nog mag hebben?

Laten we ons nog wel raken door het woord van Jezus, goedwillend en eenvoudig: ”Wees niet bang, maar blijf geloven”? Een woord dat we vandaag tot hier kunnen horen? We kunnen erdoor in beweging komen, zodat weer leven in ons ervaren. Of zijn we onderhand werkelijk zo verlamd geraakt, te verlamd om nog iets goeds te kunnen doen voor een ander?

Werkelijk, ook dan kunnen we nog genezen! Als we verlamd zijn geraakt, immuun voor wat om ons heen gebeurt… dan kunnen we nog genezen als we maar weten Wie het is, Die ons geneest. Kom Heer, kom ons helpen, net zoals bij Jaïrus. En het is waar dat deze woorden van Jezus krachtig zijn: ”Wees niet bang, maar blijf geloven”.

De juf in de klas vertelt erover, Kevin neemt ze op en geeft ze door aan oma. Oma komt in beweging. Ja, zo kunnen we elkaar aansteken met het goede, met het levenwekkende woord van Jezus. Hij kan ons bevrijden, hier en nu, vandaag, van onze verlammingen, zodat ook wij anderen kunnen opbeuren.

Een opbeurend woord, een werkelijk opwekkend gebaar! Opwekkend! Opwekken; dat wil zeggen van dood weer levend worden. Zijn dat niet de wonderen van geloof die we nodig hebben in onze tegenwoordige tijd, wanneer we door drukke straten lopen met mensen die dood lijken te zijn omdat hun gezichten strak voor zich uit kijken… ernstig… bedroefd… ontevreden… zoekend naar iets wat er niet is, en vergetend wat er wel is, niet wetend hoe je de problemen van onze tijd aankunt…

Wees niet bang, maar blijf geloven”.

Zou dat niet al een wondertje zijn wanneer we vandaag slechts één gezicht aan het glimlachen zouden krijgen? Amen.

Pastoor Geudens, preken en overwegingen staan hier: https://bid24uur.wordpress.com

Advertenties