Tags

, , , , , , ,

Waarom geloof jij nog? Waarom ga je nog naar de kerk?

gedachten rondom het sterven van een dierbare

Wie kent niet de vragen, waarom geloof jij nog? En: waarom ga jij nog naar de kerk? Waar komt die belangstelling vandaan? Wat denkt U, maakt een dergelijke vraag ons onzeker of worden we gekwetst? De mensen die deze vragen stellen zijn zeer gelovig maar erg onzeker. Men zoekt naar een bevestiging, de zekerheid die alle twijfels wegneemt. Iemand die geen geloof heeft zal deze vraag nooit stellen. Als u en ik geen interesse hebben bv. in golven, waarom zouden wij ons dan mengen in een discussie over golven, dat interesseert ons niet. Waarom zou iemand ons een vraag stellen over het geloof als hem dat niet interesseert. Zo is ook de vraagstelling, waarom ga jij nog naar de Kerk?

Vaak gebeurt het dat bij een groot verlies van een dierbare men alle vertrouwen opgeeft in de Kerk en het Geloof. ‘Waarom is onze geliefde toch gestorven?’ ‘We hebben zoveel gebeden?’ ‘Waarom moet iemand toch zoveel lijden?’
Er zijn in het leven meer vragen dan antwoorden. Als we mensen ontmoeten die onlangs een dierbare verloren hebben, zoeken we naar troostende woorden, die vaak niet bestaan. We voelen ons schuldig omdat ons dit niet lukt. Vaak is zwijgen of je eigen emoties tonen nog de beste steun. Men kan begrip opbrengen waarom iemand boos reageert omdat ondanks veel bidden niet voldaan wordt aan zijn verwachtingen. De hoop was tevergeefs. Hoe moeten we met deze moeilijke vragen en situaties omgaan?

Wat moeten we denken van de terugloop van het kerkbezoek? Eigenlijk doen de mensen zich zelf te kort. We hebben een prachtige Kerk, een rustpunt in onze hectische tijd. Een geweldig koor dat toch maar iedere week present is; daarbij minstens eenmaal per week een avond opoffert voor de repetitie. We hebben de gelegenheid om deel te nemen aan het Offermaal door Christus voor ons bereidt. Wij kunnen al onze twijfels en onzekerheden en angsten bij Hem neerleggen in gebed en de H. Communie. Het is een groot gemis voor de velen die deze gaven niet willen aannemen.

Hoe sterk is ons geloof in deze tijd, we zoeken naar zekerheden ook in de wetenschap. Filosofen kwamen eeuwen geleden tot de stelling: eerst geloof en dan wetensschap. Tegenwoordig is het andersom. Veel geleerde mensen zijn al jaren bezig met het onderzoek van het ontstaan van het heelal en de wereld. Men stuurt raketten naar Mars om vast te stellen of daar misschien water aanwezig is. Een project van honderden miljoenen Euro’s. In de ontwikkelingslanden sterven duizenden kinderen en volwassenen door gebrek aan water. Dit is onze welvaart.
In Dubai is een toren gebouwd van meer dan 800 meter hoog. Waar is de wetenschap mee bezig? In een wetenschappelijk tijdschrift stond een tijd geleden een foto van een super nova, een ster die ontploft was 600 lichtjaren geleden, de afstand in km uitgedrukt, is een getal 2 met 16 nullen. Het heelal is zo immens groot dat nooit enige zekerheid zal verkregen worden over het ontstaan van het heelal. Waarom al deze energie en geld stoppen in deze ontdekkingsprojecten?

Zou het ook in deze tijd niet verstandiger zijn de stelling van de filosofen van vroeger over te nemen, eerst geloven daarna de wetenschap volgen. Het aanvaarden van de schepping is eenvoudiger. Gelukkig zijn wij hier (in deze kerk) samen in geloof bij elkaar, met onze beperkingen die we aan onze Heer in het Sacrament van de H.Communie kunnen voorleggen. Wij zijn bevoorrecht.

Gebed tot de Moeder van Goede Raad. “Alles zou ‘k U graag vertellen alle zorgen die mij kwellen. Al mijn twijfels, al mijn vragen kom ik, Moeder, naar U dragen. Mijn toekomst die ik nog niet ken, lieve namen die ik noem, schuld, die ‘k op mij laadde, pijn die ik aan anderen deed, ergernis die ‘k wel1cht gaf, mijn vergeten, mijn onthouden, mijn streven en mijn opgeven en mijn zwijgen en mijn oordelen, alles wil ‘k U, Moeder, graag vertellen. ‘k Voeg erbij die kleinigheden die me zo dikwijls moe maken. Elke daad en elk verzuim, elke goede of kwade luim, Moeder van Goede Raad leg ik in uw handen. Gij voert het tot een goed eind. Moeder van Goede Raad, sta me bij met raad en daad”. – uit dagkapel H. Michaëlkerk ‘t Eikske te Landgraaf

pastoor Geudens

Advertenties