Tags

, , ,

Geloof, hoop en liefde

1 Tim. 5,1-11 of 1 Kor. 15-12-20. Joh 16,20-23,33

“Ons geloof is de verrijzenis. Onze hoop is het weerzien. De liefde is de gedachtenis”, moge dit citaat van de heilige Augustinus ons in dit uur tot troost en bemoediging zijn.

Ons geloof steunt op de verrijzenis. Wij verlangen naar een leven vol vreugde, vol geluk en vol gezondheid. En toch leert de ervaring ons dat ons leven telkens weer doorkruist wordt door leed en lijden, ziekte en op het einde de dood. Iets diep in ons, wij noemen dat onze christelijke geloof, roept ons op om telkens weer te zeggen: en toch…, en toch is de dood niet het laatste! De eerste christenen werden door hun tijdgenoten genoemd: “zij die geen schrik hebben voor de dood”. Voor hen was sterven een binnengaan in de vreugde van de verlosser de Heer Jezus Christus; de dood is geen verwoesting maar een gedaanteverandering, een overgang naar de andere kant.

Jezus zegt: “Ik ben de verrijzenis en het leven, al wie in Mij gelooft, die leeft, ook al is hij gestorven.” In dit woord willen wij vandaag geloven. Voor ons is de dood dus niet enkel een noodlot waar we uiteindelijk mee te maken krijgen, maar vooral ook een deur waardoor we het leven van de Hemel binnen kunnen gaan. Daar zal onze levenslange tocht op de aarde overgaan naar een hemelse tocht en zullen we ervaren waarvoor Jezus is gestorven en verrezen: om ons toegang te geven tot het leven in de liefde van God de Vader, de Zoon en heilige Geest.

Deze uitvaart vandaag is een Paasviering. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we … aan God toe. Zonder dat het de pijn rond zijn/haar overlijden kan wegnemen, kunnen wij elkaar troosten in het vertrouwen en de hoop dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is onze verrezen Heer Jezus Christus ons grote voorbeeld: omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons – en vandaag in het speciaal … – zal thuisbrengen.

Deze Mis vandaag is van daarom van grote betekenis voor ons eigen geestelijk leven. Het is een kernelement in het beleven van leven en dood. Bij het Laatste Avondmaal, op de avond voor Jezus’ eigen lijden en sterven, maakte Jezus van brood en wijn; zijn Lichaam en Bloed, dat Hij aan de Vader offerde voor onze verlossing; voor onze redding. In deze uitvaart vieren wij opnieuw dit Paasmysterie, het geheim van het sterven en verrijzen van Christus. In dit geheim worden wijzelf mee opgenomen en daarbij heel bijzonder alle overledenen die al op weg zijn naar de verrijzenis. Wij allen zijn bestemd om te verrijzen, om op te staan uit de dood en een nieuw en verheerlijkt lichaam te ontvangen.

Onze hoop vraagt om een weerzien. Hoop is het weer ‘zien’, opnieuw beseffen dat wat samen beleefd werd, verder leeft en zin aan ons leven geeft in God. Het verleden is niet onvergankelijk voorbij.

De liefde doet ons dankbaar gedenken. Liefde is dankbaar gedenken wat samen opgebouwd werd. Die liefde heeft toekomst zelfs in dat gemis, want de liefde is niet definitief voorbij. Liefde is eeuwig! Ik kan de ware liefde alleen begrijpen als een eis om eeuwig te zijn! Men kan niet beminnen of bemind worden voor een tijdje…, liefde is sterker dan de dood.

 

Gedicht ‘Tot Ziens’:

Al weten wij dat je veilig bent

Geborgen bij O.L. Heer

De lege plaats blijft onvervuld

Wij zien je hier nooit meer.

 

Als weten wij dat je veilig bent

(En verlost van alle pijn)

Wij kunnen onze vragen niet meer kwijt

Kunnen nooit meer bij jou zijn

 

Al weten wij dat jij veilig bent

Wij zoeken maar vinden je niet

Wij vragen het aan een lege lucht

Of je ons hoort en ziet…

 

Al weet wij dat jij veilig bent

Onze harten willen er niet aan

Dat jij, die wij niet missen kunnen,

Voorgoed bent heengegaan…

 

Al weten wij dat je veilig bent

Wij zien je hier nooit meer

Maar als het donkert, zeggen we zacht:

Tot ziens, bij God de Heer.

 

Laten we samen ons christelijk geloof vieren, onze hoop bevestigen en onze liefde verstevigen. Richten wij nu ons tot God en Hem onze gebeden voorleggen.

Uit; teksten op Internet

Advertenties