Allerzielenvieringen en gravenzegeningen zondag 4 november 2012.

Velen trekken in deze dagen naar het kerkhof om het graf of de urnenplaats te verzorgen van een dierbare overledene eventueel met een bloem of een kaarsje erbij. Het raakte me steeds als ik zoveel mensen zie komen en gaan. Wat ons deze dagen bezighoudt, is het overlijden van een dierbare mens, die korter of langer geleden van ons heenging. Een lieve ouder, een dierbare echtgenoot, een vriend of familielid, die wij nog koesteren. We liepen aan tegen de nare realiteit van de dood, welke niet te ontkennen was. Misschien had die dood ons overvallen, of misschien kwam ze als een verlossing na een lang ziekbed, misschien kwam ze veel te vroeg of veel te abrupt. Maar ze kwam en nam onze dierbare mee, en het was definitief. We probeerden plaats te geven aan ons verlies en aan ons verdriet. Niet altijd ging dat vanzelf. Mensen die achterblijven, merken vaak dat na enkele maanden de aandacht en de bezoekjes minder worden, de omgeving lijkt te vinden dat je nu wel alleen verder kunt, dat het gewone leven door moet gaan, terwijl je daar zelf nog lang niet aan toe was. Soms word je nog geplaagd door de vraag of je niet nog wat meer had kunnen doen of zeggen in die laatste dagen. Soms voel je nog zo’n groot gebrek aan levenslust. Met Allerzielenlof zullen we met velen voor onze overledenen gaan bidden. Met eerbied noemen we de namen van hen die het afgelopen jaar vanuit onze parochies begraven of gecremeerd zijn; voor wie we hebben gebeden in de heilige Mis van de uitvaart en/of tijdens de avondwake de avond ervoor; we ontsteken voor hen een kaars. We nemen voor hen van het licht van de paaskaars, van het licht van leven en geloof, hoop en liefde! Die kaars is het symbool van de verrijzenis van Christus; waarborg voor onze eigen verrijzenis tot in het eeuwige leven.

H. Familie – Schaesberg & H. Hartparochie – Nieuwenhagerheide

Ieder jaar rond Allerzielen herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Zoals de vorige jaren zal ook dit jaar weer in beide kerken een herdenking zijn, en wel op zondag 4 november. Het programma is als volgt:

11:15 uur: tijdens de H. Mis in de Familieparochie worden de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en wordt er voor hen een kaars ontstoken.

15:00 uur: tijdens een viering in de H. Hart kerk worden de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en wordt voor hen een kaars ontstoken.

Vervolgens wordt de begraafplaats achter de kerk van Nieuwenhagerheide gezegend. Ten slotte worden op de openbare begraafplaats aan de Kleikoeleweg die graven gezegend, waarvoor dat tevoren bij het parochiekantoor is aangevraagd. Bij beide vieringen zal ook een gedachtenisprentje met de namen van alle overledenen worden uitgereikt, zodat we hen kunnen blijven herinneren en in onze gebeden kunnen blijven gedenken.

HH. Petrus en Paulusparochie – Schaesberg

14:00 uur: Allerzielenviering m.m.v. Gregoriaans Koor met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof van de HH. Petrus en Paulus, Leenhof, ’t Eikske en de Kakert.

Advertenties