Tags

, , , ,

Vandaag vieren wij de 34ste zondag door het jaar, de laatste zondag van het liturgische jaar (de volgende zondag begint de adventstijd). Op deze laatste zondag vieren wij “Christus Koning van het heelal”. Het is als ‘t ware het hoogtepunt en de bekroning van alles wat we in het voorbije jaar gevierd hebben, vanaf de geboorte van Jezus over zijn openbaar leven tot en met het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer en de mededeling van zijn Geest. Nu is Hij bij de Vader verheerlijkt als Koning van het heelal.

Voor de evangelielezing van dit feest hoorden we het lijdensverhaal volgens de schrijver Johannes. Tijdens het proces voor Pilatus zegt Jezus hier duidelijk: “Ja, Koning ben Ik”. Maar meteen voegt Hij eraan toe: “Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.”

Het is duidelijk dat zijn “Koningschap” niet te vergelijken is met het onze en nog veel minder met dat van koning Herodes die eertijds een alleenheerser was. Van deze Herodes weten we dat hij heel achterdochtig en wreed was; zo heeft hij o.m. zijn zwager, enkele van zijn vrouwen en drie van zijn eigen zonen vermoord! En dat kon allemaal in die tijd.

Toch loont het de moeite zich even die situatie van Jezus bij Pilatus in te beelden:

Pilatus heeft van het volk gehoord dat Jezus een oproermaker zou zijn, die zich zelfs uitgeeft voor de ‘koning’ van de Joden. Pilatus kan het zich moeilijk voorstellen als hij daar die rustige man voor zich geboeid ziet staan. Anderzijds moet hij toch opletten voor zijn baantje! En zorgen dat het zeker niet ter ore komt van keizer Tiberius in Rome…

Hoe moeten we het begrijpen dat Jezus “gekomen is om van de waarheid te getuigen…”?

Door zijn woorden en daden heeft Jezus getuigenis willen afleggen van de betrouwbaarheid van God tegenover zijn volk. In Jezus is duidelijk geworden hoe God met de mensen begaan is en het beste voor heeft met ieder van ons. Zo heeft Jezus het voorgeleefd. En tenslotte heeft Hij gezegd; “wie Mij ziet, ziet de Vader”. Zijn Vader is werkelijk “een God van liefde”!

Helaas, in een wereld die op zichzelf gericht staat, wordt de ‘liefde’ niet altijd gewaardeerd noch verdragen; zeker niet de ‘liefde die tot het uiterste gaat’. Dat is het pijnlijke lot geweest van Jezus. En van de velen die in zijn voetspoor lopen, want “de dienaar is niet groter dan de meester!”

De lezing uit Gods Woord stelt mij deze vraag: Erken jij Jezus als de ‘Koning’ van je leven? Uiteraard niet als een ‘heerser’ die jouw vrijheid aan banden legt, noch als een ‘dictator’ die van moment tot moment dicteert wat je te doen staat. Maar wel als Diegene die je uitermate liefheeft en het beste met je voorheeft; als Degene die de diepste zin aan je leven geeft en bij Wie je altijd terecht kunt, zowel in “goede” als in “kwade dagen”. Degene die ook vandaag nog zegt: “Wat wil je dat ik voor je doe?“ En:  “Ga nu in vrede, je vertrouwen in Mij is je redding!“ En: “Als je in Mij blijft, zul je veel vruchten dragen.” En ook:  ‘Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.” En… zovele andere woorden die de evangelies ons toereiken.

Neem thuis uw bijbeltje. Lees nog eens door wat er staat en luister innerlijk naar wat Jezus u te vertellen heeft tijdens uw meditatie… en laat Hem de “koning” van uw leven zijn. Dat u dan kunt uitzingen: “Ik geloof in Jezus Christus! Nooit ben ik alleen!”

Vgl. Woord van Leven, maandblad november 2006, Bert van Brabant, Brugge, Jaargang 32, nr. 11, blz. 1.      

Advertenties