Tags

Aswoensdag

Overweging: door Paus Benedictus XVI, Audiëntie op 17/02/2010.

“Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen” (2Kor 5,20)

Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil” (2
Kor. 6, 1-2). Werkelijk, in de christelijke levensvisie moet ieder ogenblik
gunstig genoemd worden en iedere dag, een dag van heil, maar de liturgie
van de Kerk brengt deze woorden heel bijzonder in de Veertigdagentijd aan.
Het is de oproep die de sobere ritus van de asoplegging … “Bekeert u en
gelooft in het Evangelie!”… De eerste oproep is bekering, een woord
dat in zijn buitengewone ernst moet genomen worden en waarvan men de
verrassende nieuwigheid moet verstaan, dat het een oproep is die bevrijdt.
De oproep tot bekering legt de gemakkelijke oppervlakkigheid bloot die onze
manier van leven dikwijls kenmerkt, en klaagt ze aan. Zich bekeren betekent
op de weg van het leven van richting veranderen: niet door een simpele
correctie, maar door werkelijk rechtsomkeer te maken. Bekering betekent
tegen de stroom in gaan, de stroom van een oppervlakkige, incoherente en
begoochelende levensstijl die ons dikwijls meesleept, domineert en aan het
kwaad verslaaft, of alleszins de gevangene maakt van morele
middelmatigheid. Met bekering beoogt men daarentegen de hoge graad
van het christenleven, men vertrouwt zich toe aan het levend een
persoonlijke Evangelie dat Jezus Christus is. Zijn Persoon is het einddoel
en de diepe zin van de bekering, Hij is de weg waarop iedereen geroepen is
door het leven te gaan, zich door Zijn licht te laten verlichten en door
Zijn kracht te laten ondersteunen, zodat wij vooruitgaan. Zo toont bekering
haar meest stralende en fascinerende gelaat: het gaat niet om een simpele
morele beslissing die ons gedrag corrigeert maar om een geloofskeuze die
ons helemaal raakt binnen de intieme gemeenschap met de levende en concrete
Persoon van Jezus. … Bekering is het totale “ja” van wie zijn leven
overgeeft aan het Evangelie, als een vrij antwoord aan Christus die zich
als Eerste aan de mens geeft als Weg, Waarheid en Leven, als de Enige die
hem bevrijdt en redt. Dat is precies de betekenis van de eerste woorden
waarmee Jezus, volgens de evangelist Marcus, de verkondiging van het
“Evangelie van God” begint: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc. 1, 15).

Bron: http://www.dagelijksevangelie.org

Advertenties