62680_481877088545873_912073987_n

Ook de Landgraafse kern Nieuwenhagen stond aan de vooravond van Bevrijdingsdag op zaterdag 4 mei 2013 stil bij de “Nationale Dodenherdenking”. Vanaf 1954 bij het monument aan de Beuteweg. (Foto: Danny Horsch)

Waarschijnlijk hebben de meesten onder ons het geloof met de paplepel naar binnen gekregen, van thuis uit meegekregen. Het hoort bij wat de ouders ons hebben meegegeven. En zij hadden het weer van hun ouders gekregen. Geloof wordt doorgegeven alsof het een kostbaar erfstuk betreft.

Op de zondag voor Hemelvaart geeft ook Jezus een erfstuk door; Hij geeft weg wat er van hem te erven zal zijn. “Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u.“ Het erfstuk dat we te verwachten hebben is Zijn vrede. En dat is een andere vrede dan die van de wereld. De wereldse vrede moet vaak bloedig bevochten worden – denk aan Syrië – of wordt met dreigen bewaard – denk aan Noord-Korea -. Of op zijn best wordt die wereldse vrede met veel onderhandelen en vredesmissies van de VN in stand gehouden. Het is niet zo eenvoudig de wereldse vrede te bewaren. Vrede tussen landen is soms een probleem, maar vrede tussen mensen evenzeer.

De vrede die de wereld geeft is niet wat Jezus ons nalaat. Jezus’ erfenis, vlak voor zijn afscheid van de aarde, bestaat niet uit aardse erfstukken, maar uit een hemelse gave. Hij wil ons een vrede geven waar ons hart niet verontrust of kleinmoedig van wordt. “Vrede laat ik U: Mijn vrede geef ik u”, zegt Jezus. Een vrede van hart die er voor kan zorgen dat we niet verontrust of kleinmoedig worden, een vrede die ons met de zekerheid van het hart laat weten dat we in Gods hand geborgen zijn, wat er ook gebeurt. Die vrede wil Jezus ons nalaten: dat is Zijn erfenis-gave voor ons. Een erfenis die mensen niet verdeelt, maar juist samenbrengt. Een erfenis die niet kleiner, maar juist groter wordt, naarmate we er meer van delen. De volheid van die vrede, die we ook genade mogen noemen, was het deel van Maria: zij was vol van genade. Een vrede van hart, die Maria door alles heen behield: toen Haar werd aangezegd dat ze Moeder zou worden van Gods Zoon. Vrede van hart die ze behield bij het verdriet om Zijn dood aan het kruis. Niets bleef haar bespaard, maar ze hield het vertrouwen in de genade en vrede die God haar schonk.

Gisterenavond vond op diverse plaatsen in het land De Nationale Dodenherdenking plaats, waaronder ook hier in Landgraaf.

De oorspronkelijke bedoeling was de vele doden te herdenken die door het geweld van de nazi’s tijdens de bezetting van Nederland zijn gevallen. De op gruwelijke wijze vernietigde Joden in de eerste plaats. Voorts hoofdzakelijk de mensen die verzet boden, daarin verraden werden, homoseksueel of zigeuner waren en vanzelfsprekend de politieke gevangenen. De Nationale Dodenherdenking herdenkt de gesneuvelde soldaten en burgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. We herdenken vandaag tevens de doden bij vredesmissies elders in de wereld.

“Heer onze God, wij gedenken vandaag alle overledenen die tijdens de tweede wereldoorlog en huidige vredesmissies gestorven zijn. Wij willen bidden voor kracht en steun voor familieleden en vrienden, die tot op heden treuren en verdrietig zijn omwille van het verlies van hun dierbaren. We bidden voor het heden en de toekomst, dat mensen elkaar mogen respecteren om in vrede met elkaar te kunnen leven.”

Bidden wij daartoe samen een Onze Vader en een Weesgegroet…

De vrede des Heren zij met u allen! Amen.

http://kerkplaats.wordpress.com

Advertenties