Leven in ontvankelijkheid

Door pastoor Adema  (www.preken.be)

h183823398536Ieder krijgt te maken met goede mensen, die zich inzetten voor de gemeenschap en ook te boek staan als gelovig. Toch leert het leven dat wij niet ons kunnen vrijwaren van tegenslag en ongeluk, ook al geloven wij in God. Het leven gaat zijn eigen weg en ongevraagd krijgen wij te maken met een aantal dingen, zowel fijne als onprettige. Het vreemde is dat veel mensen er niet bij stil staan wanneer het hun goed gaat. Het lijkt wel alsof dit vanzelfsprekend is. Een dank-je-wel naar de Schepper lijkt een vreemde geste. Maar wanneer het pijnlijke zich aandient, klinkt vaker de verzuchting: waaraan heb ik dat verdiend?”. Het lijkt een rechtvaardiging van eigen gedrag. In het verleden waren wij misschien sneller met het geven van een antwoord. Tegenwoordig is de houding vaak luisterend en afwachtend. Zeker rondom levensvragen huiveren wij voor pasklare antwoorden. Het ontvangen van het goede en het kwade blijft altijd een groot mysterie. Soms staan wij er helemaal buiten, soms kunnen wij daar ook zelf een eigen inbreng bij hebben.

Bekend is van de apostel Paulus is dat hij de stelling hanteert: niet de wet rechtvaardigt de mens, maar het geloof. Hij heeft dat zelf in zijn leven ondervonden. Er waren tijden dat hij God dacht te dienen door de Joodse wet te onderhouden en dat betekende ook het bestrijden van de eerste christenen. Totdat hij letterlijk van het paard wordt geworpen door de macht van God en Jezus tot hem zegt: Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?”. Op dat moment voelt hij zijn eigen kleinheid en vallen de verdiensten van de Wet weg. Hij moet op een ander paard wedden en komt uiteindelijk bij Jezus terecht. Het feit dat iemand die zoveel christenen vervolgd heeft, toch wordt opgenomen in de leerlingenkring van Jezus is voor hem een groot geheim. Door zich aan Jezus toe te vertrouwen krijgt zijn leven een totaal andere wending. Jezus heeft hem uitgekozen om een instrument te worden in zijn hand en dat noemt hij genade. Maar het vraagt geloof om hierop in te gaan. Geloof plaatst mensen in een nieuwe situatie. Dat geloof heeft niet alleen Paulus veranderd, maar ook een vrouw als Maria Magdalena. Ze stond bekend omdat ze zich met allerlei mannen ophield, maar Jezus herkende in haar het verlangen om een ander leven te gaan leiden. Doordat zij geloof in Jezus had, kon zij die verandering ook in haar eigen leven voltrekken. De grote vraag bij de apostelen, maar ook bij ons is: hoe is het mogelijk dat mensen die veel verkeerd hebben gedaan toch vergeving krijgen. Dat is het geheim van Gods liefde.

Met het woord vergeving weten wij in onze tijd niet zo goed raad. Enerzijds hebben wij er moeite mee om schuld te erkennen wanneer wij verkeerd hebben gedaan en verschuilen dit achter grootspraak of praten er niet over. Anderzijds zijn wij niet gemakkelijk bereid om anderen te vergeven. Zeker wanneer de ander ons groot kwaad of verdriet heeft aangedaan. Daardoor krijgen wij een verharding van het leven. Verstoorde verhoudingen blijven voortbestaan. En wanneer wij iemand kunnen blokkeren in een bepaalde toekomst door oude feiten naar voren toe te halen, dan beschouwen wij dat als een rechtvaardiging. Heel veel zie je dat ook gebeuren in de politiek. Alleen waar wij zielsveel van mensen houden blijkt vergeving opeens mogelijk omdat wij die andere graag een nieuwe toekomst gunnen. Men verdient het niet, maar het wordt geschonken. Dat is ook het geheim van Gods liefde. Zonder geloof is er geen liefde. Zonder vergeving is er geen toekomst. Ontvankelijkheid hiervoor geeft ons bijzondere kracht om zowel het mooie, als het moeilijke een plaats te geven in ons leven. Een levenskunst die de moeite waard is.

Advertenties