21 oktober 2013

maandag in week 29 door het jaar

Het evangelie vandaag eindigt met: ‘Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Waar zijn we soms mee bezig in ons leven… Inderdaad, met het vullen van onze voorraadschuren, op allerlei vlak. Dat is niet rijk zijn bij God, leert het evangelie ons vandaag.

Rijk zijn bij God betekent leven in Hem, gehoor geven aan wat Hij vraagt, leven vanuit zijn genade. Het is arm zijn van geest om rijk te zijn van Hem. Het is leven aan Gods zijde, Hem als Vriend in je dragen, je door Hem laten bevruchten, Hem het levend centrum van je bestaan laten zijn.

Wie zo leeft is rijk in God. Hij zal immers een afstraling zijn van Hem, in de zin dat hij zal liefhebben zoals God liefheeft: liefhebben tot het uiterste, bereid zijnde het kruis daarvoor te dragen.

Menselijk gezien is dat quasi onmogelijk. Maar geen nood: we zijn bewoond; bewoond door God zelf. In zijn Zoon zal Hij met ons de weg van het ware liefhebben gaan. In Jezus zal Hij ons de genade verlenen deze weg te kunnen gaan.

Laten we ons geven aan de Heer. Moge wij van Hem zijn, instrument van zijn liefde.

Bron: http://www.bijbelcitaat.be/Overweging.htm 

 

Advertenties