Zondag beginnen wij met de advent, tevens ligt er een nieuw kerkelijk jaar voor ons.
Een jaar waarin wij het hele leven van Christus hier op aarde gedenken.
We bereiden ons voor op de komst, van Jezus Christus, op de geboorte van Gods Zoon.
Vol verlangen zien wij uit naar Zijn komst.
Samen met de hele wereld tellen wij de weken en dagen af.
Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, hoe dichter wij bij kerstmis, bij de geboorte van Christus komen.
Hij is het “licht der wereld”, omdat Hij ons heeft verlost.
Advent is een tijd van voorbereiding, een tijd van waakzaamheid.
Een tijd om je bewust af te vragen: ” waar sta ik? Waarvoor leef ik? ”
We worden uitgenodigd ons voor te bereiden op dat Licht, de komst van de Mensenzoon.
Dat betekent niet dat wij alleen op materieel gebied van alles moeten inslaan en voorbereiden, maar allereerst zullen wij daarvoor eerst de weg voor Hem in ons binnenste moeten vrijmaken, ons hart zuiveren van alle kwaad en boosheid, van alle ongerechtigheid, van alle zonden.
Daarna mogen wij dan ook oprecht met uiterlijke vreugde kerstmis vieren.
Advent, bij uitstek een tijd voor bekering, een tijd voor ommekeer.
De lezingen zullen tijdens deze adventstijd weer oproepen tot ommekeer: om de schaduwen van ons leven achter ons te laten en ons van harte te keren naar het Licht dat in de wereld komt.
Een tijd om toe te leven naar het Sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht.
Een tijd voor een bewuste deelname aan de HH. Sacramenten.
Laten wij naar Hem uit zien en stellen wij ons leven nog meer dan anders op Hem af, opdat Zijn Licht ons meer en meer moge beheersen.
Ik wens u allen een goede adventstijd toe.

bron http://www.hetkatholikegeloof.nl

Advertenties