2014-02-09 Paus Franciscus. Angelus.

Rome (ZENIT.org)

Het licht van God dragen en in de wereld brengen, als een “brandende lamp”: dat is voor paus Franciscus “de roeping van de christen”.

Broeders en zusters, goeie dag!

In het Evangelie van deze zondag, dat juist na de zaligsprekingen komt, zegt Jezus tot Zijn leerlingen: “gij zijt het zout der aarde” (Mt. 5,13-14). Dat verwondert ons een beetje als we bedenken tot wie  Jezus sprak toen Hij dit zei. Wie waren Zijn leerlingen? Het waren zondaars, gewone mensen … Doch Jezus bekijkt hen met de ogen van God en Zijn uitspraak kan alleen begrepen worden als een gevolg van de zaligsprekingen. Hij wil zeggen: als gij arm van geest bent, zachtmoedig, als ge een zuiver hart hebt, als ge barmhartig bent, dan zijt ge het zout van de aarde en het licht van de wereld!

Om die beelden beter te begrijpen, moeten we voor de geest houden dat de geest van de joodse wet voorschreef om op elke offergave aan God een beetje zout te doen, als een teken van het verbond. En het licht was voor Israël het symbool van de messianische openbaring die de duisternis van het heidendom overwint. De christenen, het nieuwe Israël, krijgen dus een zending naar alle mensen: door het geloof en de naastenliefde kunnen zij de mensheid richting geven, toewijden, vruchtbaar maken.

Wij allen die gedoopt zijn, wij zijn missionaire leerlingen en geroepen om in de wereld een levend Evangelie te worden: door een heilig leven zullen wij in de verscheidenheid aan middens smaak geven en ze tegen verdorvenheid beschermen, zoals zout doet; en zullen wij het licht van Christus brengen door het getuigenis van een waarachtige naastenliefde. Maar als wij, christenen, onze smaak verliezen en onze aanwezigheid als zout en licht doven, verliezen wij onze doeltreffendheid.

Hoe mooi is deze zending om licht te geven aan de wereld ! Dat is de zending die wij hebben. Zij is mooi! Het is ook heel mooi het licht dat wij van Jezus kregen in stand te houden, te beschermen, te bewaren. Een christen zou een lichtende persoon moeten zijn die licht brengt, die altijd licht geeft! Licht dat niet het zijne is, maar het geschenk van God, het geschenk van Jezus. En wij, wij dragen dat licht. Als een christen dat licht dooft, heeft zijn leven geen zin : wie het licht niet brengt, wiens leven van zin ontdaan is, is slechts christen bij naam.

Nu zou ik u willen vragen : hoe wil u leven ? Als een brandende of een gedoofde lamp? Brandend of gedoofd? Hoe wil u leven? De menigte antwoordde: “brandend!”

 

Vert. Maranatha-gemeenschap

Advertenties