Gezinsmisviering, 21 september 2014, kerk H.Hart van Jezus, Hoogstraat 137, Landgraaf om 09.45 uur.
Thema: ‘Kijk naar de zonnebloem’
m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide, o.l.v. Jo Louppen


Intredelied: Song for peace

Openingswoord
De zomer is bijna voorbij.
Het schooljaar is begonnen.
De dagen worden korter,
het is al eerder donker.
De zon schijnt minder krachtig,
maar geeft ons toch voldoende warmte.
Een zonnebloem, keert zich naar de zon toe.
Hij heeft het licht en de warmte nodig.
Zoals een zonnebloem zich naar de zon richt,
Zo richten wij ons naar God.
Ook wij hebben zijn licht en warmte nodig.
Er is veel ellende op de wereld,
veroorzaakt door mensen, die zich van God afwenden.
Zij gaan de andere kant op,
een verkeerde koele kille kant.
Ze draaien God de rug toe,
en leven in een koude duisternis van schaduw.
Wij wenden ons niet af,
wij gaan samen aan een nieuw schooljaar beginnen.
We helpen en steunen elkaar,
we gaan respectvol met elkaar om.
Zo staan we in het volle warme licht,
en is het in onze harten volop zomer.

Eerste Lezing (Jesaja 55:6-9)
De eerste lezing is genomen uit het boek Jesaja.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,
roep hem terwijl hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER,
die zich over hem zal ontfermen;
laat hij terugkeren naar onze God,
die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
en mijn plannen jullie plannen.
Zo spreekt de Heer.
Allen: Wij danken God

Tussenzang: De Heer is mijn herder

Evangelie (Matteüs 20: 1-16)
Jezus vertelde zijn vrienden eens het volgende verhaal: “God is als iemand die ‘s morgens vroeg naar de markt ging om mensen te zoeken om in zijn wijngaard te werken. Hij sprak met hen af dat ze een dagloon betaald zouden krijgen, en hij stuurde ze naar de wijngaard.
’s Middags zag hij nog meer mensen op de markt staan die geen werk hadden. Hij zei tegen ze: “Gaan jullie ook maar in mijn wijngaard werken en ik zal jullie eerlijk betalen.” En ze gingen.
De man ging nog twee keer naar de markt en deed hetzelfde. Toen de werkdag al bijna om was zag hij nog meer mensen staan en hij zei: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” Ze zeiden: “Omdat niemand ons in dienst neemt.” Toen zei de man: “Gaan jullie ook naar mijn wijngaard.”
Aan het eind van de dag zei de man tegen zijn opzichter: “Roep de mensen die hier werken en geef ze hun loon. Betaal eerst degenen die het laatst kwamen.”
Degenen die het laatst waren gekomen kregen een vol dagloon. De mensen die de hele dag gewerkt hadden, dachten dat ze daarom meer geld zouden krijgen. Maar ook zij kregen allemaal een dagloon, zoals was afgesproken.
Ze namen het geld aan maar mopperden wel. “Die laatsten daar hebben maar één uur gewerkt en u geeft ze evenveel geld. Maar wij hebben de hele dag in de zon staan werken.”
Maar de man zei: “Vriend, ik ben toch niet oneerlijk tegen je. Ik heb je beloofd een dagloon te betalen en dat heb ik ook gedaan. Neem je geld waar je recht op hebt en ga. Ik wil die het laatst kwam evenveel betalen als jou. Mag ik dat soms niet doen, of ben je boos omdat ik goed ben?”
Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”

Preekje (samenspraak)
De Zonnebloem: Op vrijdag 29 augustus zijn we tijdens de bijeenkomsten van de Heidelichtjongeren (zie: facebook) gestart met het project ‘de zonnebloem’: zoals de zonnebloem zicht richt naar de zon, zo moet de mens gericht zijn op God. Dit was ook het thema van de schoolcatechese op de basisschool Op Gen Hei in de groepen 5, 6, 7 en 8. Dit project wordt tijdens deze gezinsmis afgesloten.
Het Evangelie: Mij uitstrekken naar de liefdevolle Vader, zoals een zonnebloem die zich richt naar de zon.

Offerandelied: We eten van hetzelfde brood

Tijdens de H. Communieuitreiking zingt het jeugdkoor:
Risen Lord
God be in my head
As the deer

Slotwoord
Deze viering is voorbij,
Ook de zomer is bijna voorbij.
Toch is het niet minder warm,
We genieten van Gods licht en warmte.
Vol hoop en vertrouwen,
treden we de herfst tegemoet.
We zijn niet bang voor de donkere dagen.
We belanden niet in de koude schaduw.
We keren ons naar God toe.
Zoals een zonnebloem zich naar de zon richt.

Wij bewandelen de goede weg,
we gaan de goede kant op.
In de richting die Jezus ons gewezen heeft.
We gaan verder op pad.
Fijn dat jullie er allemaal waren.
Om samen met ons de warmte te voelen.
Om samen met ons de warmte te ervaren.

Slotlied: Iedereen is anders


Advertenties