Gezinsmisviering 29 juni 2013, parochiekerk H. Hart van Jezus te Landgraaf m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide o.l.v. Jo Louppen

EEN STEENGOED OF KEITOF VOORUITZICHT

Openingswoord
Het schooljaar is bijna voorbij,
Een lange vakantie komt eraan.
Lekker zes weken vrij,
Misschien dat je ergens heen wilt gaan.
Naar fijne landen, naar mooie stranden.
Of ergens gewoon dichtbij huis,
Of misschien blijf je lekker thuis…
Maar waar je ook heen gaat,
of wat je ook doet,
Het is pas fijn, als je lieve mensen ontmoet.
Fijne mensen om je heen,
Je familie, of je gezin,
of gewoon een goede vriend of vriendin.
Samen zorgen voor gezelligheid,
Genieten van een onvergetelijke tijd.
De meeste vreugde vind je bij elkaar,
geloof me maar, het is echt waar.
Lekker zes weken vrij.
Het vooruitzicht maakt ons blij.
Samen hebben we het fijn,
Laten we God daar dankbaar voor zijn.

Eerste Lezing (Handelingen 12, 1-11)
De eerste lezing is genomen uit het boek Handelingen der apostelen.
Koning Herodes nam enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.
In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.’

Evangelie (Matteüs 16, 13-19)
Jezus kwam in het gebied van Caesarea Filippi. Hij vroeg aan zijn vrienden: “Wie is volgens de mensen de Mensenzoon?” Ze zeiden: “Sommige mensen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. En anderen zeggen Jeremia of één van de profeten.” Jezus vroeg: “Maar wie denken jullie dat ik ben?” Petrus antwoordde: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God.” En Jezus zei tegen Petrus: “Je bent een gelukkig mens, Petrus. Want niet de mensen, maar mijn Vader in de hemel heeft jou dit laten zien.” “Ik zeg je, jij bent Petrus, de rots, en op jou zal ik mijn kerk bouwen. En de hel zal haar niet kapot kunnen maken. Ik zal je de sleutels van de hemel geven. Alles wat je vastmaakt op aarde, zal ook in de hemel vastgemaakt zijn. En alles wat je los maakt op aarde, zal ook in de hemel los gemaakt zijn.” Toen zei Jezus tegen zijn vrienden dat ze niemand mochten vertellen dat Hij de Messias was.

Slotwoord
Beste God…
Wij gaan nu met vakantie,
De deuren gaan op slot,
Maar voordat wij op reis gaan,
Vragen wij eerst aan U God:
“Blijft U voor ons zorgen?
Zorg voor ons elke dag,
Dan zullen wij genieten,
En stralen als dat mag.

Advertenties