3de Zondag dh jaar (B) Gezinsmisviering 2012

Thema “Kom volg Mij”

BEGROETING

WELKOMSTWOORD

kind: Toen U op aarde was, Heer Jezus,
hebt U mensen geroepen U te volgen.
Het waren heel gewone mensen, net zoals wij. Zij lieten alles achter, om met U mee te gaan, want zij wisten dat U het allerbelangrijkste bent.
Ook nu roept U nog mensen om U te volgen. Geef dat ze naar Uw stem luisteren. En laat mij ook altijd zien,
wat U van MIJ vraagt. Amen.

EERSTE LEZING (Jona, 3, 1-5. 10)

kind: Voor de tweede keer werd nu het woord van Jahweh tot Jona gericht: Sta op, ga naar Ninive, de grote stad, en kondig haar aan, wat Ik u heb bevolen.
En nu stond Jona op en ging naar Ninive op Jahwehs bevel. Ninive was een geweldige stad, drie dagreizen groot. Toen Jona de stad een dagreis ver was binnengetrokken, begon hij te preken: ‘Nog veertig dagen, en Ninive zal vergaan!’. En de inwoners van Ninive geloofden in God; ze schreven een vasten uit, en groot en klein trok het boetekleed aan. Toen God zag, wat ze deden, en hoe ze zich van hun slecht gedrag hadden bekeerd, kreeg Hij spijt over het onheil, waarmee Hij hen gedreigd had, en voerde het niet uit.
Tot zo ver deze lezing.
Al.: Wij danken God.

EVANGELIE (Marcus 1, 14-20)

PREEK

VOORBEDEN

Pr.: Bidden wij tot God, die ons altijd weer roept:

kind: Voor de kerk van Christus, dat velen ja zeggen wanneer God hen roept om Hem te dienen. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor alle mensen op de wereld, dat zij meer naar U en naar elkaar luisteren, zodat vriendschap en vrede steeds meer mogelijk worden. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor alle mensen die zich doof houden, dat zij toch luisteren en openstaan om Uw stem in hun hart te horen. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Dat ook in deze tijd, wij mensen ons geroepen voelen, tot het geven van liefdevolle zorg en aandacht aan de zieken. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

kind: Voor onszelf, zoals wij hier staan. Dat wij in doen en laten steeds meer Jezus’ voorbeeld zullen volgen. Dat wij onze voetstappen in die van Hem durven zetten. Laat ons bidden.
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pr.: Voor … (misintenties …)
Al.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

SLOTGEDACHTE

kind: Jezus, toen U Simon, Andreas, Jakobus en Johannes riep, waren zij zo vol van Uw Boodschap van Liefde, dat ze meteen met U meegingen. Zonder voorwaarde, lieten ze alles achter en volgden U, overal.
U roept ons ook, elke dag opnieuw, om te leven zoals U het ons hebt voorgedaan. Alleen luisteren wij vaak niet, of hebben smoesjes als: “Ja-maar…”, of “nu even niet”, of “doe ik morgen wel”. Help ons over die zwakke momenten heen, als wij alleen maar doen waar we zin in hebben. Als we kwaad met kwaad beantwoorden. Als we niet (willen) zien dat een ander ons nodig heeft.
Wij danken U, dat U ons steeds weer een nieuwe kans geeft. Dat U er altijd voor ons bent, ondanks dat wij vaak “niet thuis” zijn, als U bij ons “aanbelt”.

ZEGEN EN WEGZENDING

Advertenties