Palmpasen 2014 Gezinsmisviering m.m.v. het Jeugdkoor van Nieuwenhagerheide

Bij aankomst in de kerk leggen de kinderen de Palmpasen stokken neer op de trappen van het priesterkoor.

KRUISTEKEN

WELKOMSTWOORD
Wij zijn vandaag allemaal naar de kerk gekomen om Palmpasen te vieren. De meeste van jullie hebben een Palmpasenstok meegebracht. Deze Palmpasen stok is niet zomaar een stok, maar deze heeft een betekenis. De Palmpasen stok heeft de vorm van een kruis en is versierd met een aantal symbolen.

De groene takjes verwijzen naar de intocht van Jezus, die op een ezeltje Jeruzalem binnen reed. Hij werd hierbij ingehaald door mensen die Hem met palmtakken toezwaaiden. Ook verwijzen de groene takjes naar het begin van het voorjaar.

Het haantje van brood op de bovenkant van de stok is het symbool van Jezus: hij kraait als de zon opkomt, maakt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt. Het haantje verwijst ook naar Petrus; voordat de haan drie keer kraaide had hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Het haantje is van deeg en dat is een teken van leven en kiemkracht. Het is ook de verwijzing naar Witte Donderdag, de dag van het laatste avondmaal.

De vorm van de Palmpasenstok is een kruis. Dit kruis verwijst naar het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag.

De 12 pinda’s staan voor de 12 apostelen en de 30 rozijnen verwijzen naar de 30 zilverlingen, die Judas kreeg voor zijn verraad. De mandarijnen verwijzen naar de spons waarvan Jezus te drinken kreeg op het kruis, de eieren naar het nieuwe leven en het snoep en de overige versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht.

Er hoort ook een ronde vorm bij de Palmpasenstok, een cirkel staat voor de kringloop van het jaar en van het leven.

Zo nu weten jullie een beetje wat deze stok eigenlijk betekent. Jullie kunnen aan het einde van de viering deze stok mee naar huis nemen, maar jullie kunnen de stok ook aan iemand geven.
Bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of aan iemand die al oud is en niet zo gemakkelijk meer de deur uit kan. Jullie weten vast wel iemand die je er een plezier mee doet.

DE PALMTAKKEN WORDEN GEZEGEND
Goede God, laat Uw zegen rusten op deze palmtakjes waarmee wij Jezus willen eren, vandaag en alle dagen van het jaar. Laat Uw zegen rusten op alle mensen die een takje meenemen om het een plek te geven in hun huis. Moge deze palmtakjes voor ons een teken zijn van Jezus, die blijft leven door alle tijden heen, in zomer en winter, overal waar mensen zijn weg van de liefde gaan. Als wij een palmtakje ontvangen, zeggen we daarmee: ik wil denken en doen als Jezus, dan wordt het goed. Zegen, Heer, deze palmtakjes in de naam van de Vader en Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Aansluitend aan de zegening zingt het jeugdkoor

DIENST VAN HET WOORD
Toneelstukje
JEZUS KOMT DE STAD IN
Vera en haar moeder hadden gekeken naar de intocht van de soldaten. ’Wat was dat? Waarom keken die soldaten zo boos”?, vraagt Vera.
“Nou”, antwoordt mama, “dat was even om te laten zien dat alle mensen moeten luisteren naar deze soldaten”
Vera vindt het maar niks, zij luistert liever naar Jezus, dat is pas een koning die ons allemaal zal redden!
“Komt Jezus ook naar Jeruzalem”, vraagt Vera.
“Jazeker Vera, antwoord mama. “Hij komt volgende week, dat heb ik net gehoord”!
Die week droomt Vera van de intocht van Jezus. Zal er ook een rode loper liggen? Zijn er dan ook zo’n grote, zwarte paarden bij? Heeft Jezus misschien wel een prachtige mantel en een kroon van goud op? Iedere dag vraagt zij aan haar moeder, wanneer het zover is.
En eindelijk is het dan zover. De mensen verzamelen zich bij de poort van hun stad. Ze hebben palmtakken van de bomen getrokken om mee te zwaaien.

“Ik wil ook een tak”!, zegt Vera.
Mama is gelukkig groot genoeg. Zij trekt een flinke palmtak van de boom.
“Hosanna! Hosanna”!: roept haar moeder.
Vera is helemaal opgewonden. Jezus komt de stad in.
De koning die ons allemaal redden zal.
Iedereen staat langs de weg. Zien ze Hem aankomen?

Het jeugdkoor zingt de tussenzang

Vera trekt mama aan haar jas.
“Mama, ik zie niks”!, zegt Vera
Mama tilt Vera op en zet haar op haar schouders. Nu kan zij het beste zien van allemaal! Na een tijdje wachten zien ze Jezus aankomen. Maar wel anders dan zij had gedacht! Niet hoog op een glanzend paard, maar op een klein, pluizig ezeltje. Geen mooie mantel en geen gouden kroon. Geen zwaarden, maar palmtakken. “Mama, er ligt geen kleed op de weg”, zegt Vera verontwaardigd. Pijlsnel zet mama haar weer op de grond. Zij trekt haar jas uit en legt die op de weg. Vera zet grote ogen op. Mama’s beste jas! In het stof! Alle andere mensen doen het ook.
Er blijft nog een gaatje over, waar Vera gauw haar jas in legt. Een bont kleed is het: Zoveel mensen, zoveel kleuren.
Nu staat zij vooraan. Vera kan Hem zo aanraken. Geen harnas, geen zwaard. En Hij kijkt zo vriendelijk. “In de hemel vrede”! Zingen de mensen. “In de hemel Gloria”! Vera laat haar jas liggen en loopt achter Hem aan. “Hosanna”!, roept Vera nu ook.
De andere kinderen doen mee. En zo lopen ze door tot ze in de tempel zijn. Daar roepen ze nog harder!
Er zijn daar belangrijke mensen, die boos kijken. Ze zeggen tegen Jezus dat het uit moet zijn met dat gejuich. Maar Jezus antwoordt: “Als de kinderen ophouden, dan gaan de stenen juichen”! En zo blijven ze juichen en zingen totdat Jezus weggaat. Nou ga ik naar de stilte, zegt Jezus.
Als Vera thuis komt, heeft mama het stof al uit haar jas geklopt.
“Het was geen gewone koning, Hij huilde zelfs een beetje op het laatst”, zegt Vera.

PREEK: GESPREKJE MET DE KINDEREN

VOORBEDEN:
Voor de mensen in Ghana. Dat ze zich gesteund voelen. Dat ze ons medeleven hebben mogen ervaren. Dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat de vastenactie hen geholpen heeft. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor mensen die de afgelopen vastentijd, even met minder hebben gedaan. En zo hebben gedacht aan andere mensen, die het gewoon minder hebben. Dat wij dankbaar mogen zijn. Dat alles niet vanzelfsprekend is, maar ons gegeven door Onze Lieve Heer. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Die door zijn lijden, ons is voorgegaan naar de hemel. Naar God de Vader. Dat alle overleden mensen, in de hemel, in vrede mogen rusten. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor al het nieuwe leven. Dat mensen oog hebben voor de schepping. Dat we respectvol met onze omgeving omgaan. Dat we zorgen voor de natuur, die nieuw leven voortbrengt. Dat we beseffen dat we de natuur nodig hebben, dat wij een deel van die natuur zijn. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor alle mensen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn en niet hier bij ons kunnen zijn. Dat onze Palmpasenkruis hen troost mag bieden. Dat zij weten dat we aan hen denken. Dat we hen willen helpen en steunen, dat we in onze gedachten met hen meeleven. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor alle kinderen, op weg naar hun eerste heilige communie en het heilig vormsel. Die ervoor kiezen een vriend van Jezus te zijn. Dat ze deze goede weg mogen blijven volgen. Dat ze ervaren dat deze goede weg geluk brengt. De weg die Jezus, in naam van God, gewezen heeft. Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

Voor de intenties van deze H. Mis.
Laat ons bidden:
Wij bidden U verhoor ons

DIENST VAN HET ALTAAR

GEBED NA DE COMMUNIE
(Het is geen gemakkelijke opdracht, die Jezus ons geeft. Van alle mensen houden op de manier zoals Hij deed. Mensen helpen, altijd dienstbaar zijn. Zijn liefde was zelfs zo groot dat Hij zijn eigen leven wilde geven voor zijn vrienden.)

Laat ons bidden, God, help ons om met heel ons hart leerling van U te zijn. Help ons om het goede toe te juichen en om ons brood te delen, door Christus onze Heer.

SLOTWOORD
“Haal het veulen van een ezel”
dat zei Jezus op een dag
en als mensen ernaar vragen
zeg dan:” ‘t Wordt teruggebracht!”

En zo gingen Zijn leerlingen
met z’n tweeën naar een dorp,
haalden daar een ezelsveulen
nimmer zat daar iemand op.

’s Ochtend vroeg kon het beginnen
mantels werden neergelegd
op de rug van ’t mooie diertje
zo ging Jezus toen op weg.

Daar zat Jezus op de jassen
bij de ezel op de rug,
zo ging Hij Jeruzalem binnen,
en mensen legden vliegensvlug…

…jassen neer daar op de straten,
jonge takken vers geplukt
werden neergelegd op ’t wegdek.
Mensen juichten van geluk.

Riepen luid voor Hem Hosanna!
Het gejuich klonk in de stad
“Hij die komt, Hij is gezegend”
het was feest daar op die dag.

Daarna ging Hij naar de tempel
stuurde handelaren weg,
maakte zieke mensen beter,
eerlijk waar… ‘t gebeurde echt!

ZEGEN

De kinderen nemen de Palmpasen stokken mee naar huis.

Advertenties