Preek-idee voor de Kersttijd

“Voor velen was Jezus weliswaar een bijzonder mens, maar ook niet veel meer dan dat. Het getuigenis van de Bijbel daarentegen verklaart ontegenzeggelijk dat Jezus de Man zonder zonde is. Geboren uit een maagd, omdat het voor God onmogelijk was dat Jezus geboren zou worden uit een man en een vrouw, want dan zou Hij deel hebben gekregen aan onze zondige natuur. Daarom moest God een wonder doen. Vanaf de conceptie, het moment dat de Heilige Geest over Maria kwam en God in haar baarmoeder een scheppingswonder (een eicel van Maria werd beademd door de Heilige Geest) verrichtte, klopte het hart van God in deze baby. Jezus had niet het erfelijk materiaal van Jozef, maar van zijn Vader in de hemel. Hij ontving de goddelijke natuur, de karaktereigenschappen van zijn Vader in de hemel. De geboorte van Jezus was een groot wonder. Zoiets had na Adam en Eva nog nooit op aarde plaatsgevonden: een Mens zonder zonde, vanaf het prilste begin. Uit Jezus’ hart kwamen geen kwade overleggingen of zondige begeerten. De Man zonder zonde kon een vrouw aankijken zonder enige lustgevoelens. Zijn geweten klaagde Hem nooit aan, eenvoudigweg omdat Hij een rein geweten had. Jezus had een pure ziel, een zuivere geest en een rein lichaam. Jezus was meer dan een goed mens, een profeet of een leraar. Hij is de Zoon van God, de Man zonder zonde, die zo zuiver en puur was, dat toen één van de leerlingen Hem vroeg God de Vader te laten zien, Hij antwoordde: “Nu ben Ik al zo lang bij u, Filippus. Kent u Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien?” (Johannes 14:9). Omdat Jezus de Man zonder zonde was, was Hij de enige die onze zonden op zich kon nemen om in onze plaats te sterven en de duivel op eigen terrein te overwinnen. De dood kon Jezus niet langer vasthouden en door de kracht van de Heilige Geest stond Jezus op uit het graf. Een ieder die in Hem gelooft, mag het wonder van het kruis in zijn leven ervaren en zal voor eeuwig met Hem leven. “ – Vgl. Wilkin van de Kamp, Geboren om vrij te zijn, Handboek voor bevrijdingspastoraat, Cross Light Media, Aalten, 2012, blz. 392.

Pastoor Geudens, Geudens.wordpress.com

Advertenties