Terwijl Jozef dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak…

Een engel van de Heer

Engelen komen weer wat meer in de aandacht, mede dankzij de New Age. Iemand die zich verdiept in de Bijbelse engelenfiguren, komt tot de conclusie dat Kerubs, met de oude naam Cherubijnen, in Bijbel met vleugels worden afgebeeld en beschreven, maar Engelen niet. Dat is leuk om te weten, vooral voor mensen die niet dagelijks in de Bijbel lezen. Het is daarom goed te begrijpen dat kunstenaars die in de loop van de eeuwen engelen hebben afgebeeld, dit onderscheid zo niet maken, dat is meer iets voor fijnproevers.

Het Griekse woord Angelos betekent boodschapper. Een engel geeft iets door van God, een engel is een bemiddelaar. Dat is omdat wij mensen iets of iemand nodig hebben om Gods Woord te kunnen verstaan. God is zo anders, zijn stem en woord is zo anders, dat wij er niets van kunnen verstaan en dus ook niet begrijpen. Zo zijn er voor Jozef in het Evangelie twee bemiddelaars: een droom en een engel. Jozef heeft een droom en in de droom spreekt een engel. Die droom en die engel zijn zo overtuigend dat hij begrijpt wat er aan de hand is en met zekerheid weet wat God van hem vraagt. Want daar gaat het om; de engel helpt je te begrijpen wat Gods wil is, welke richting God wijst.

In onze tijd willen we graag zeker weten, we willen eerst onderzoeken en daarna iets vaststellen. Maar het leven is zo groot en omvattend dat het zich onttrekt aan onze plannen. Dat ervaart ook Jozef. Eerst moet hij ontdekken dat God met zijn verloofde Maria een bijzondere bedoeling heeft. Tegelijk moet hij ontdekken dat God ook met hemzelf een bijzondere bedoeling heeft. Maria zal moeder zijn van de Heer. De Beloofde Verlosser is geen theorie meer, geen droom uit een lang vervlogen verleden, geen onvervuld verlangen, of belofte van een profeet, ook geen droom voor een verre toekomst, maar heel concreet, hier en nu. Met deze vrouw, met dit Kind en met hemzelf gaat God zijn weg door de geschiedenis.

De Bijbel staat vol mensenwoorden. Toch noemen we het Gods Woord, want door die mensenwoorden heen spreekt God. De verhalen en geschiedenissen, de woorden van de profeten en de ervaringen van Gods Volk zijn bemiddelaars, net als die dromen en net als de engelen.

Wij Christenen zijn geen mensen van een Boek, wij zijn wel mensen van het Woord, maar dan met name van het Woord dat Vlees geworden is. Wij zijn het aan onze status verplicht het Woord te bestuderen, vooral het Evangelie. Maar meer nog zijn we aan onze status verplicht het vleesgeworden Woord na te volgen.

Het Woord is Vlees geworden. Dat mysterie begint Jozef te begrijpen in zijn droom, als de engel tot hem spreekt.

De engelen zijn bemiddelaars van het Woord. Maar meer dan de engelen is het de heilige Geest die ons inspireert en bemoedigt. Het Woord is iets waar je een heel leven over kunt nadenken. Als het Woord Vlees wordt door de heilige Geest, dan mag je plotseling in het heel gewone zien hoe bijzonder het is. Gods aanwezigheid wordt concreet, de betekenis krijgt vorm, God wordt heel persoonlijk. Jozef mag ons helpen op weg naar Kerstmis, om God in ons eigen leven te gaan zien en te herkennen, zodat we hier en nu Gods Woord doorgeven, met de woorden die we spreken, maar vooral in de daden die we doen. Navolging van het Woord dat Vlees geworden is.

Vgl. Michel Hagen, www.preken.be/4e-zondag-in-de-advent-a

Advertenties