H. Stefanus

“Een Kind wordt ons geboren, een Zoon wordt ons gegeven” (Jes.9,5). Het Rijk der Hemelen wordt geopend voor de mensen op aarde! Een pasgeboren Kind, dat in een kribbe ligt, geeft er toegang toe. Het Rijk Gods is vooral toegankelijk voor nederige en eenvoudige mensen. De rijken die met materiële en intellectuele goederen beladen zijn, hebben het veel moeilijker om in de verwarring van hun bestaan, de weg naar het Rijk der Hemelen te vinden. Wees daarom altijd nederig en klein bij de kribbe van Bethlehem. En het hemelse geluk zal u toestromen.

Het wordt tot een onuitsprekelijk geluk in de aanwezigheid van God te verblijven, de Heer van het heelal, Mens geworden in de schoot van de Maagd Maria, Zijn heilige Moeder, de nieuwe Eva, onze liefdevolle Moeder, vol van genade. Nemen wij ten volle deel aan de universele blijdschap die met Kerstmis het begin viert van het voornaamste gebeuren in de wereldgeschiedenis sinds de schepping van de mens naar Gods beeld!

De menswording van God in Jezus is daarvan het logisch gevolg. Hier voltrekt zich de logica van de Liefde van God: “Het Woord is Vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond” (Joh.1,14).

Blijven wij waakzaam na het feest van de geboorte van Jezus in de kerstnacht. Blijven wij waakzaam opdat Jezus, Die vereerd wordt in een kribbe en op het Kruis, ons bij Zijn terugkeer op aarde onberispelijk zal vinden (1 Tes.5). Hij zal met evenveel zekerheid terugkomen als Hij te Bethlehem ter wereld kwam. Deze waakzaamheid houdt ons in de vreugde… ver weg van alle onrust!

Moge de vreugde van Christus, de vrucht van de Heilige Geest, in ons blijven. Eens zullen we dan met de Heilige Stefanus de Hemel open zien en Jezus staande aan de rechterhand van God.

Vgl. Engelbewaarder-site.jouwweb.nl/16-31-december

Advertenties