Feest van de H. Familie 2014

Ik dacht, ik houd het kort vandaag. Er is al zoveel gezegd. Eigenlijk is het thema van deze viering al bijna genoeg: ‘Geborgen zijn in God‘. De kersttijd straalt de geborgenheid uit van het Kind Jezus bij zijn Moeder Maria en St. Jozef. Het is niet voor niets dat de wereldkerk op deze dag het heilig huisgezin nadrukkelijk in de schijnwerpers zet.

Waar zit het geheim van hun geborgenheid? Het fundament van het gezin van Jozef, Maria en Jezus ligt in hun geborgenheid bij God. Zij zijn niet bang voor God, integendeel, liefde laat geen ruimte voor angst. Maar liefde voor God is niet iets wat zomaar spontaan in ons hart opwelt. Het bijzondere van dit gezin is juist dat zij als basishouding echte geestelijke liefde hebben. Opgegroeid binnen de Wet van Mozes is bij hen die liefde voor God gegroeid. In die traditie staan Jozef, Maria en Jezus.

Geborgenheid dus, echter menselijke liefde en geborgenheid is uit zichzelf beperkt. Vanuit onszelf komen er allerlei vormen van eigenbelang om de hoek kijken. Maar, is die liefde eenmaal geraakt door Gods liefde en boven zichzelf uitgetild, dan zijn wijzelf voorgoed geborgen in Gods liefde, dan wordt daardoor de veilige ruimte geschapen voor geborgenheid bij elkaar.

Dit gezin is een voorbeeld, is een door God gerealiseerde werkelijkheid. Houd ze in ere, binnen gezinnen, maar ook binnen alle andere leefverbanden. De puurheid en echtheid van deze zuivere liefde… het er zijn voor de ander. Samen geborgen zijn in God. Samenwerken met één doel voor ogen: Gods Koninkrijk realiseren. Vergeleken met dit gezin, zien wij onze eigen tekorten misschien wel erg duidelijk. Dat geeft niet, dan is het goed dat dit gezin geen idee-fixe is, maar werkelijkheid, een uitnodiging om zo goed mogelijk, ja zo heilig mogelijk na te volgen.

Vgl. Michel Hagen, www.preken.be


Advertenties