Tweede zondag door het jaar, jaar B, 2015.


Evangelie volgens Johannes (1, 35-42): In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie het Lam Gods.” De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?” Ze zeiden tot Hem: “Rabbi – vertaald betekent dit: Meester – waar houdt Gij U op?” Hij zei hun: “Gaat mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: “Wij hebben de Messias – dat vertaald betekent: de Gezalfde – gevonden,” en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots.”


Jesus-Christ-christianity-19953067-703-472Weet u wat me soms zo stoort? Als je een winkel binnengaat, komt er vaak direct een verkoper op je af die tegen je zegt: “Zoek u iets? Kan ik u helpen?” Dat gebeurt in een kerk vrijwel nooit. Stel u zich voor dat, toen u de kerk binnenkwam, er iemand naar u toe gekomen zou zijn met de vraag “Zoekt u iets? Waarmee kan ik u van dienst zijn?” In de kerk vraag je zoiets niet, maar ik weet wél wat u ongeveer zoudt antwoorden. De een zou zeggen; “ik kom hier voor mijn rust”, een ander: “ik kom voor een goede preek, (tenminste als die niet al te lang is!)”. Weer een ander zou zeggen: “Ik kom om God te bedanken en liedjes te zingen, mijn geloof uit te spreken.” Weer anderen komen voor bemoediging en troost of om vergeving. En ook zijn er mensen die komen uit woede om wat hen of hun omgeving is aangedaan. “God, gaat u zó met uw mensen om?”

Wat zoekt u op deze zaterdagavond of zondagmorgen in de kerk? Ik denk dat de meesten van u wel weten wat ze vanmorgen in de kerk zoeken. We verdiepen ons elke week opnieuw in het leven van Jezus. Wat Hij over mijn leven te zeggen heeft. Johannes de Doper voelde dat haarscherp aan. Hij ziet Jezus lopen en zegt tegen twee van zijn leerlingen: “Let op die man daar, die Rabbi; Hij is het Lam Gods: het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt”!

Twee leerlingen van Johannes de Doper gaan achter Jezus aan. Jezus draait zich om en vraagt: “Wat verlangen jullie, waarmee kan ik jullie van dienst zijn?” Ik denk dat in die woorden “Lam Gods” hun verwachtingen liggen uitgedrukt.

Andreas ontmoet zijn broer Simon en zegt tegen hem: “Wij hebben de Messias gevonden”. Daarmee zegt Andreas nogal wat! De Messias! Dat woord was voor generaties joden zwaar geladen. In dat “Messias” klonk voor hen iets door van dat voorspelde nieuwe Godsrijk op aarde. Een Godsrijk, waarin mensen op een andere manier omgaan met elkaar; een samenleving waar sprake is van gerechtigheid en vrede, een samenleving waar de spiraal van alle geweld doorbroken is, waar wolf en lam, Israël en Palestina, het Midden-Oosten en de Westerse wereld, samen wonen. Naar dat nieuwe Godrijk van de Messias daar verlangde de profeet Jesaja al naar. Daar verlangden ook de twee leerlingen naar die Jezus volgden. Een nieuwe manier van leven met elkaar in een wereld zonder geweld, vooral zonder dat tegenwoordige zinloze geweld. Daar verlang ook ik naar…

Gaan we mee in dat voetspoor van Jezus, het Lam van God, van kribbe tot kruis, van verrijzenis tot eeuwig leven?

De roepinggeschiedenis van Andreas en Petrus laat zien dat zij een concrete keuze hebben gemaakt door bij Jezus aan boord te stappen. En zo vaart het tweeduizend jaar oude Schip van de Kerk ook in 2015 rustig verder. Dat de Kerk wel vergeleken wordt met een schip, maar nooit met een trein, kan nauwelijks toeval zijn. Ge-baan-de-wegen, automatische wissels, en slagbomen langs het traject, waardoor het overige verkeer van de route geweerd kan worden, zijn de Kerk niet gegeven (al zijn er mensen die dat betreuren!) Voor diegenen die van probleemloos reizen houden is ’t wellicht een zware dobber, maar varen veronderstelt niet alleen kennis van het Schip en de stuurinrichting, maar ook kennis van water en wind. Stuurmanskunst betekent: stromingen benutten, klippen omzeilen en… koers blijven houden!

Er zit veel waars in ’t oude Nederlandse spreekwoord: “God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst.” Waar mensen oprecht blijven, blijkt de juiste balans, de juiste koers toch steeds weer gevonden te worden. Het Lam Gods en het Evangelie van de blijde Boodschap is de bron van eenheid, maar helaas ook de reden van veel verdeeldheid geworden.

Meer dan ooit zijn we ervan overtuigd dat we al onze zeilen moeten bijzetten om ook in de stormachtige ontwikkelingen van deze tijd op koers te blijven in het Schip dat de Kerk is…

Een roepinggeschiedenis vandaag van Andreas en Petrus die het Lam Gods gevonden hebben en volgen. Wij mogen onze eigen roepinggeschiedenis daaraan vast maken. Dan zal ons leven, ook in donkere dagen, lopen als een trein!

Vgl. A. Bakker


Advertenties