Op weg naar de Hemel


Woord van je Engelbewaarder voor vandaag: “Bidt zonder ophouden” (1Tess.5,16). Neem dit geïnspireerd woord van de apostel letterlijk op. Bid ’s morgens bij het ontwaken, ’s avonds bij het slapengaan. Bid bij het ontbijt, bid als je werkt, bid als je rust, bid in alle omstandigheden. Eenvoudig door Hem elke nieuwe fase van de dag op te dragen; door jouw hart even te verheffen tot God, vervul daarna jouw taak. Zo zullen jouw werk, voedsel, verplaatsing, en rust helemaal gebed worden, in gehoorzaamheid aan de dringende oproep van de apostel Paulus. Neem van nu af die goede gewoonte aan. Telkens vergezel ik je in het gebed…

View original post

Advertenties