Door de verdrukking naar de Hemel

Engel302kb.jpg

1 februari

Laten we ons voor de Allerheiligste Drie-eenheid neerbuigen en onze God aanbidden. Neem de gewoonte aan om vanuit je hart, elke morgen en elke avond, een kort ogenblik de Allerheiligste Drie-eenheid te aanbidden. Zij is een oceaan van Liefde; een oceaan van dat vuur dat Jezus op aarde is komen brengen. Telkens sluit ik me bij jouw aanbidding aan.

2 februari

Met Jezus ben je, door Maria, aan de Vader opgedragen. Je zou de goedheid van de hemelse Vader eens moeten kennen! Mijn hart smelt van liefde bij het aanschouwen van Hem. Ik verheug me, eens dat geluk volledig met jou te zullen delen; geen enkele mensentaal kan er de innigheid en de verblindende schoonheid van uitdrukken.

Denk steeds bij je bezigheden aan het moment waarop je de onuitsprekelijke schittering van de hemelse Vader zult ontdekken. Ik zal dan bij je zijn.

3 februari

Behoed je tong voor…

View original post 932 woorden meer