pastoor Andy Penne

Als je met mensen praat die niet in God geloven, komen ze meestal met het argument van de ellende in de wereld aan. Je hoort ze dan zeggen: “Als er een God bestond, dan zouden er geen ziekten en oorlogen zijn”. Iedereen die een gesprek aangaat met mensen die niet geloven, kent deze redenering. Ik vond daar onlangs een mooi verhaal rond.

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat. De kapper zei: “Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.” “Waarom zeg je zoiets”?, vroeg de man. “Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte mensen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De man was even stil en zei verder niets. De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar en onverzorgde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: “Kappers bestaan niet”. “Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je,” antwoordde de kapper. “Nee!”, schreeuwde de cliënt. “Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld.” De kapper antwoordde: “Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de ménsen die niet naar ons toe komen.” “Exact!” ging de man verder. “Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde.”

Gelovigen zullen in zovele dingen God aan het werk zien en tekenen van God zien. Het is een begrijpelijk argument dat zij, die God niet kennen in het leven, zeggen dat die goede en liefdevolle God niet bestaat als ze de ellende in de wereld zien. Daar ligt ook een opdracht voor ons, gelovigen. God wil grote dingen doen in onze wereld. Wij mogen Zijn handen zijn in onze wereld. Is veel ellende zoals oorlogen, ongelukken, milieurampen ten gevolge van het verkeerd gebruiken van de natuur, niet te wijten aan de mensen zelf?

Als christen-gelovigen mogen wij onszelf deze vraag stellen. Laat ik onze Heer Jezus Christus echt aan het werk in mijn leven? Is Zijn Boodschap meer dan een mooie theorie, breng ik mijn christen-zijn in praktijk, ook wanneer het me moeite kost? Iedere dag lezen we in de Paastijd uit het eerste geschiedenisboekje van de Kerk, de Handelingen van de Apostelen. We lezen daarin dat de Kerk groeit en bloeit, vanwege de manier van leven en de vurigheid van de eerste christenen. “Ziet eens hoe ze elkaar liefhebben”, staat er. Onze verbondenheid met Jezus laat ons op een unieke manier leven, vertrouwvol verbonden met God en liefdevol verbonden met onze medemensen; we maken radicale keuzes omwille van Hem en ons eeuwig geluk. Aan onze manier van leven moeten anderen kunnen zien dat God bestaat. Is dat bij mijn leven ook zo?

door pastoor Penne, via de email ontvangen


Advertenties