Dodenherdenking vandaag 4 mei en de viering van 70 jaar bevrijding morgen 5 mei 2015

Foto: 4 mei 2013, door Danny Horsch


Dodenherdenking vandaag 4 mei en de viering van 70 jaar bevrijding morgen 5 mei 2015.

Vanavond bij deze jaarlijkse dodenherdenking komen we samen om de gevallenen en zovele slachtoffers te herdenken die omkwamen en zo slachtoffer werden van het oorlogsgeweld.

Het oorlogsgebeuren van 70 jaar geleden, biedt mensen van nu kansen om zich bewust te worden van het gevaar die er in élke tijd schuilt; dat mensen tegenover elkaar kunnen komen te staan; en ook van het gevaar van elke soort oorlog…

We moeten nooit denken dat na 70 jaar alles al is opgeschreven, en dat schrijven en herinneren een bezigheid is van enkelen. Houden we die mannen en vrouwen voor ogen, uit ons eigen Landgraaf, uit ons eigen Limburg en Nederland, die slachtoffer werden van oorlogsgeweld. Dat kan ons wakker schudden om te beseffen dat vrede een zaak is waar we ons allemaal voor moeten blijven inzetten.

De gesneuvelden en de slachtoffers van het oorlogsgeweld uit ons eigen dorp en land, die we vandaag gedenken, moeten we een eigen gezicht en een verhaal geven, wat alle onverschilligheid wegneemt. Het gaat immers over mensen uit onze straat; uit onze families; uit onze wijk. Eigenlijk zouden we allemaal het verhaal van de gesneuvelden wier namen gebeiteld staan op het oorlogsmonument hier aan de Beuteweg moeten kennen.

Het zijn verhalen over mensen van vlees en bloed, bijvoorbeeld over die jongeman die bakker of onderwijzer wilde worden; toekomstdromen die werden doorkruist door de oproep naar het front te gaan; gesneuveld op die en die soms anonieme plek. Of het voorbeeld van een vader die overleed in dat oorlogsgeweld, met als gevolg een gezin wat zonder vader verder moest.

Een oproep voor deze 4de mei: geef aan die namen op onze monumenten, aan al die mensen van onze dorpen een duidelijk gezicht en een duidelijk verhaal met de eigen levensgeschiedenis, en breng daardoor die mannen en vrouwen van toen, dichterbij de mensen van nu. En dat wij mensen van nu, dichter komen bij de mensen van toen! We mogen niet vergeten wat er toen is gebeurd.

Wanneer de verhalen van de mensen van toen duidelijk spreken, zullen wij allen ertoe aangezet worden om elke vorm van geweld en oorlog te laten zwijgen. De verhalen van de mensen van toen, zal elk ertoe aanzetten om zich in te zetten voor vrede.

Spreken we de hoop uit dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Samen kunnen we er echt iets van maken en werken zo mee aan de belofte van onze Heer Jezus Christus: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”.

Bidden wij voor de gesneuvelden en slachtoffers van het geweld van de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. Bidden wij samen tot God onze Vader.

Onze Vader.

Weesgegroet.

Vgl. www.priesterpenne.be


Advertenties