Dankviering Basisschool Op Gen Hei
Kapel in het bos Nieuwenhagerheide

 22 mei 2015 – ‘Samen voor Altijd’

OPENING

Jeugdkoor zingt het welkomstlied: Vier met ons mee

Welkomstwoord en kruisteken door pastoor Geudens

Welkomstwoord door 5 kinderen

Kind: Als Jezus in jou mag wonen
maakt hij jouw hart blij.
Jouw naam is niet meer “Ik”
maar verandert dan in “Wij”.

Kind: Als Jezus in jou mag wonen
maakt hij jouw hart blij.
Je mag hem alles vragen,
toe maar voel je vrij.

Kind: Als Jezus in jou mag wonen
maakt hij jouw hart blij.
Hij veegt dan al jouw foutjes
telkens weer opzij.

Kind: Als Jezus in jou mag wonen
maakt hij jouw hart blij.
Hij laat jou nooit meer gaan,
blijft telkens aan jouw zij.

Kind: Als Jezus in jou mag wonen
Zijn jullie samen “Wij”.
Hij helpt jou écht in alles,
maakt steeds jouw hart blij!

Schuldbelijdenis
Jeugdkoor zingt Heer ontferm U

DIENST VAN HET WOORD

Eerste lezing uit het oude testament door een kind
Dit is koning Agrippa. En die vrouw is zijn zus Bernice. De mensen waren bang voor hem. Als de koning wilde, kon hij Paulus zo in de gevangenis zetten. Hij had de macht om mensen gevangen te nemen of vrij te laten. De koning had gehoord, dat ze Paulus dood wilden maken. Hij wilde Paulus wel eens zien. Denk je dat Paulus bang was, toen hij bij de koning moest komen? Nee hoor, hij was niet bang.
De Heilige Geest gaf Paulus kracht om te vertellen over Jezus. Hij vertelde, hoe hij zelf een christen was geworden. Weet je nog wel, dat was nadat hij op weg naar Damascus blind was geworden. De koning luisterde goed. Paulus zei: ”Ik zou God wel willen vragen of u ook een christen mag worden.” Was de koning boos omdat Paulus dat zei? Nee, maar hij wilde geen christen worden. Jammer hè, want het is juist zo fijn om bij Jezus te horen, om zijn vriend te zijn.

Communicanten zingen Verhalen over Jezus

Refrein:
Verhalen over Jezus
Ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus
Ze zijn voor ons als goud

In de Bijbel staat geschreven
dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed,
dan weet je hoe je leven moet.

Evangelie
Toen zij gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij? Meer dan de anderen?’ ‘Ja, Heer. U weet dat ik van U houd,’ zei Petrus. ‘Zorg dan voor mijn lammeren,’ was Jezus’ antwoord. Jezus vroeg hem voor de tweede keer: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ ‘Ja, Heer. U weet toch dat ik van U houd,’ zei Petrus.
Jezus zei: ‘Pas dan op mijn schapen.’ Voor de derde keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Toen Jezus hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, werd Petrus verdrietig. ‘Heer,’ zei hij, ‘U weet alles. U weet toch dat ik van U houd!’ ‘Zorg dan voor mijn schapen,’ zei Jezus. ‘Luister, toen je jong was, maakte je je eigen plannen en ging waarheen je wilde. Maar als je ouder wordt, zul je niet meer zo vrij zijn.
Anderen zullen plannen voor je maken en je brengen waar je niet wilt.’ Daarmee gaf Hij aan hoe Petrus tot eer van God zou sterven. Jezus zei nog eens nadrukkelijk tegen Petrus dat hij Hem moest volgen.

Voorbeden door 4 kinderen

Kind:Lieve God,
Wij danken U dat met het ontvangen van de 1e Heilige Communie, Jezus in onze hartjes is gekomen, en dat wij samen met Hem op weg mogen gaan.

Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden u verhoor ons.

Kind: Lieve God,
Wij danken U voor alle lieve mensen om ons heen, die dit grote feest samen met ons gevierd hebben, en dat wij net als zij het nog vaak goed mogen hebben met Jezus, zoals vanavond bij het kapelletje

Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden u verhoor ons.

Kind: Lieve God,
Wij vragen U dat ook wij nu het geloof mogen krijgen om de mensen die ziek zijn, arm zijn en in oorlog leven, te helpen om beter te worden.

Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden u verhoor ons.

Kind: Lieve God,
Wij vragen U dat wij samen met Jezus sterk mogen zijn om onze dromen en wensen uit te laten komen.

Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden u verhoor ons.

Pastoor: Voor de intenties van deze H. Mis.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

Jeugdkoor zingt Lead me Lord
Jeugdkoor zingt Heilig, Heilig
Jeugdkoor zingt Lam Gods

Tijdens de communie uitreiking zingt het Jeugdkoor:

Risen Lord en Day by Day

Slotwoord door 2 kinderen
Kind: In het leven gaan we steeds maar verder,
Gelukkig is Jezus onze goede Herder.
Hij leidt ons als we blij zijn, maar ook bij pijn en verdriet,
Jezus, onze goede Herder, die ons begrijpt en ziet.
Hij deelt onze zorgen en problemen,
En stuurt ons als we de verkeerde weg nemen.

Kind: Toen onze ouders ons lieten dopen,
Begonnen we op de goede weg te lopen.
Nu we ook de Communie hebben gedaan,
Kunnen we in de goede richting verder gaan.
Komen we trouw naar Jezus’ kerk, zijn schaapskooi,
Dan worden ons leven en onze wereld heel mooi!

Dankwoord door een kind
Aan het einde van deze dankviering willen wij iedereen die aan onze feestelijke dag heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken:
Dank je wel bakkerij en kaarsenfabriek, want daar mochten we aan het werk.
Dank je wel werkgroep Versiering voor de mooie aankleding van de kerk.
Dank je wel juffrouw M., meester M. en juffrouw A. voor de leerzame lessen.
Dank je wel werkgroep Liturgie voor de mooie boekjes en teksten.
Dank je wel Pastoor Geudens voor de mooie H. Mis,
Dank je wel fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide voor de muziek tijdens de Mis.
Dank je wel fotograaf voor de mooie opnamen,
Dank je wel papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s dat jullie er allemaal bij waren.
En als laatste dank je wel Onze Lieve Heer,
Graag komen wij de volgende keer weer!

Zegen en heenzending

Communicanten zingen Samen voor Altijd
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou,

Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,

Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,

En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,

Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd,

Samen voor altijd.

Slotgedachte door een kind
De dag is voorbij
De zon is onder
En als door een wonder
Wordt het stil in de wei,
In het bos
En aan de kust
Alles is in diepe rust
Heer, al wat ik wens
Is dat u waakt over dier en mens.


Advertenties