Dankviering Basisschool Carrousel / Prins Willem Alexander
Kapel in het bos Nieuwenhagerheide

29 mei 2015 – ‘Samen voor Altijd’

OPENING
Welkomstlied door fanfare Eendracht
Welkomstwoord en kruisteken door de pastoor

Welkomstwoord door een kind
Goede God, U kent ons bij onze naam. U houdt van ons, met onze stralende ogen, onze lach, onze spelende handen, met onze vreugde en ons kinderverdriet, met onze goede en minder goede kanten. Wij vragen U, laat het geloof voor iedereen een weldaad zijn. Laat ons met vertrouwen verder gaan op de weg die voor ons ligt.

Schuldbelijdenis

Eerste lezing uit het boek Jezus Sirach.
Laat ons nu de beroemde mannen eren, onze voorouders, generatie na generatie. Aan andere mannen wordt niet meer gedacht, zij zijn verdwenen alsof ze nooit geboren waren en zo ging het ook met hun kinderen en kleinkinderen. Maar de beroemde mannen waren barmhartig en hun rechtvaardige daden zijn we niet vergeten. Het bezit van deze beroemde mannen blijft bij hun familie, hun kinderen en kleinkinderen zijn hun goede erfenis. De nakomelingen van de beroemde mannen houden zich aan het verbond ter ere van hen. Zij worden voor altijd herinnerd en hun roem blijft bestaan.

Tussenzang door de communicanten
Refrein:
Verhalen over Jezus
Ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus
Ze zijn voor ons als goud

In de Bijbel staat geschreven
dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed,
dan weet je hoe je leven moet.

Evangelie
Toen Jezus en zijn vrienden de volgende dag uit Betanië vertrokken, kreeg Jezus honger. Hij zag in de verte een vijgenboom die in de bloei stond. Hij ging naar de vijgenboom om vijgen te plukken, maar de boom had nog geen vruchten. Hij zei tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zal er nog iemand vruchten van jou eten!’
Daarna ging Jezus regelrecht naar de tempel. Hij zag dat het tempelplein vol was met mannen die duiven verhandelden. Jezus was boos en begon ze weg te jagen. ‘Dit is een plaats van gebed,’ zei Hij, ‘en jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ Toen de hogepriesters en de Schriftgeleerden hoorden wat Hij had gedaan, waren ze echt boos. Nu zoveel mensen Jezus volgden, waren ze bang dat ze minder macht zouden krijgen. Nu wisten ze zeker dat ze Hem wilden doden.
Toen Jezus en zijn vrienden ’s morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat deze tot aan de wortels verdord was. Petrus herinnerde zich het voorval en zei: ‘Meester, kijk, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.’ Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God. Als jullie geloven zonder te twijfelen, zal jullie gebed verhoord worden.’

Voorbeden
Kind: Bidden wij dat God altijd in onze harten zal blijven wonen, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij voor mama en papa, broertjes en zusjes en voor alle mensen die van ons houden, dat wij met elkaar heel gelukkig mogen zijn, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij dat wij iedere dag proberen aardig voor elkaar te zijn met Jezus hulp, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij dat wij veel mensen blij mogen maken, zoals anderen ons blij maken, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij dat iedereen in de wereld iemand heeft, die om hen geeft, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij voor de kinderen die binnenkort het vormsel gaan ontvangen dat zij kracht van boven krijgen, laat ons bidden…
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Pastoor: Voor de intenties van deze H. Mis…
Allen: Amen

Het offerandelied door de fanfare
Eucharistisch Gebed
Communielied door de fanfare
Slotgebed (door pastoor)

Slotgedachte door een kind
Als iemand op je hart staat
en je hebt veel pijn
denk dan aan de mensen
die je dierbaar zijn.
Opeens voel je je niet alleen
en ga je rechtop staan.
Zij geven je kracht en moed
om dan weer door te gaan.
Wat je ook voelt,
Waar je ook bent
Wat je ook doet in je leven
Bedenk dat er mensen zijn
die altijd om je geven.

Dankwoord door pastoor
Zegen en heenzending

De communicanten zingen: “Samen voor altijd”
Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
We gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
Ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
Ik hou van jou,

Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
Ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
Ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,
Je maakt me blij
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
Maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
Als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
Ik hou van jou,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
We blijven samen voor altijd,
Ik laat je nooit alleen,

Je maakt me blij,
Ik hou je vast en laat je vrij,
En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee,

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
Want jij bent ik, en ik ben jij,
En dat is voor altijd,

Samen voor altijd.


Advertenties