Door Christof van Buijtenen pr.

12108072_1643825905907171_6838601633099332881_n1. Op de dag dat op de achtergrond de heilige, ongehuwde diaken Franciscus wordt herdacht, – 4 oktober – vindt te Rome de opening plaats van de Synode die de pastorale uitdagingen bespreekt waar de Kerk in deze tijd voor staat waar het de gehuwden en de gezinnen betreft.

2. De lezingen in de Mis zijn de gewone van deze zondag, maar ze lijken er speciaal voor gekozen: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past”, en de verzuchting van de mens, de man, als hij voor het eerst de vrouw ziet: “Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees”.

3. Mooie verzuchting maar de mens, de man, bleek niet erg standvastig en bovendien angstig voor binding. In het evangelie van deze dag stellen de farizese mannen aan de ongehuwde Jezus de vraag: “Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten”, en ze hebben al een Bijbeltekst gevonden die het zou toestaan waar het gaat om de scheidingsbrief die moet worden opgesteld.

4. Maar Jezus brengt ze terug bij ‘het begin’, bij hoe het door God geschapen en geordend is: “Om de hardheid van uw hart heeft hij (Mozes) die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als ze geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden!”

5. En voor alle duidelijkheid voegt Hij er, thuisgekomen en in gesprek met zijn leerlingen, nog dit aan toe: ‘Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt, maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een ander huwt, begaat zij echtbreuk”.

6. Uitgangspunten die in vooral de rijke landen in twijfel worden getrokken en onder ernstige druk staan, om van de alternatieve relatievormen nog maar te zwijgen.

7. Vandaag, op deze zondag en op voorspraak van de heilige Franciscus, bidden we dat God de synodevaders de kracht geeft om stand te houden tegenover zoveel twijfel en tegendruk, dat zij zich niet zullen schamen voor het evangelie van het gezin; en dat zijt het volk van God zullen bemoedigen en sterken standvastig de weg te gaan die Jezus ons geleerd heeft!

Advertenties