cropped-0oclock.jpg
Elk van ons gaat hier zijn levensweg, en elk van ons weet dat er hier op aarde vroeg of laat een einde aan komt. Niemand weet wanneer. De Heer Jezus zegt dat ons ook: “Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur” (Mattheus 25,13). Wanneer ons hart voor de laatste keer heeft geklopt en de laatste adem is uitgeblazen, keert onze ziel terug naar God om het loon naar het voorbije leven te ontvangen.

Dat is ons diepste geloof.

De droefheid van een christen bij de dood van een dierbare is anders dan die van een ongelovige: “Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren” (1 Tess. 4,13-14).

Wanneer een gelovige overleden is, wordt dat ook uitdrukkelijk uitgesproken en gevierd in de kerkelijke uitvaart. Het is altijd vanzelfsprekend geweest dat een gelovig mens met een kerkelijke uitvaart naar de laatste rustplaats werd gebracht.

We blijven hier niet voor altijd op aarde, dat is duidelijk, maar we zijn als christenen wél onsterfelijk.

Op verschillende plaatsen in het evangelie belooft Jezus ons het Eeuwige Leven. Als we een levende relatie met Jezus aangaan, zullen we niet verdwijnen in het donkere gat van de dood, maar integendeel thuiskomen bij Hem.

Dat is de reden waarom Jezus naar de aarde is gekomen, de reden van de Menswording van God, zo zegt Hij Zelf: “Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” (Johannes 3,16).

En welke mooie belofte doet Jezus niet bij de opwekking van Zijn vriend Lazarus: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” (Johannes 11,25-26)

In deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen mogen we ons geloof in het Eeuwige Leven weer eens uitspreken; en vastleggen dat dit geloof wordt uitgesproken (tijdens een kerkelijke uitvaart) wanneer ons leven hier eens zal eindigen en we de Onsterfelijkheid van de Heer Jezus Christus binnentreden.

Pastoor A. Penne, www.priesterpenne.be

Advertenties