Eerste lezing: Jeremia 33, 14-16; tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 3, 12 – 4, 2; evangelie: Lucas 21, 25-28. 34.36.

Er komt een tijd…. Gun God de tijd. Wij zijn ongeduldig en willen zelf, te gehaast en op onze manier, realiseren waar God zelf tijd voor nodig heeft: “Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul”. Jezus heeft het van geen vreemden als Hij zegt: “De tijd is vervuld, het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in het heilig Evangelie”! Gun God de tijd en neem zelf de tijd om te ontdekken op welke manier God zijn plannen in vervulling doet gaan, namelijk… in Jezus!

Neem u de tijd, zolang u die gegeven is! Advent wordt het niet vanzelf. Je moet er zelf iets van maken. Neem u de tijd ervoor.

Hoe? Door uw geest tot God te richten, zoals we in de psalm bidden: “Tot u in den hoge richt ik mijn geest, tot U, Heer, mijn God”. Ga weer bij God in de leer en overweeg zijn woorden: “Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen”. Speel niet je eigen baas maar zoek in nederigheid van hart Gods leiding: “Leid mij volgens uw woord, want Gij zijt mijn God en verlosser”.

Aanvaard daarbij ook de leiding die de Kerk u biedt. Onderzoek je geweten en zoek verzoening met God, want: “De heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. Gij leidt de geringe langs eerzame paden, Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen”.

Leg je toe op een levenswandel die God welgevallig is. Neem u de tijd om u toe te leggen op de liefde voor elkaar, zegt de apostel Paulus. Vang de teleurstellingen moedig op en vergeef elkaar. Christus geeft je daar de kracht voor: “Hij moge u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen…. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God”.

Pak de gezonde gewoontes weer op, bidt in de binnenkamer van uw hart, maar bidt ook samen; bidt met de Kerk mee en woon de zondagse Maaltijd van de Heer bij; en nogmaals: maak gebruik van het sacrament van de biecht. Met de woorden van paus Franciscus: “De blijdschap van het evangelie begint met een goede biecht!”

Weest waakzaam! Ook in onze tijd gebeurt er van alles dat tot nadenken stemt; zaken ook die ons wat angstig en ongerust maken, bang dat het de verkeerde kant uitgaat: “De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen!”

Nee, laat je niet bang maken, maar bid en leef met de Kerk mee. Ga mee in de beweging van de Advent, sluit je aan bij de hoop van de Kerk: God zelf komt om ons te verlossen; Hij komt ons met Kerstmis als Mensenkind tegemoet, en vraagt of Hij bij ons onderdak kan vinden.

Nee, we houden onszelf niet voor de gek. We versieren de winterse koude niet en sluiten niet de ogen voor de realiteit: “Weest daarom te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken”.


Vgl. bron: https://www.facebook.com/christofvanbuijtenen – tekst is aangepast voor de plaatselijke kerken

 

Advertenties