Toewijding van de Sint-Katharinakerk en alle Belgische provincies

Hoogfeest van Maria Onbevekt Ontvangen 8 december 2015 in de Sint-Katharinakerk

Door Aartsbisschop Mgr. A.J. Léonard

 http://eglisesaintecatherine.be/

Geloofd zijt Gij, Eeuwige Vader voor Uw Welbeminde Dochter Maria, Meesterwerk van Uw Schepping.   Geloofd zijt Gij onze Heer Jezus Christus, Eeuwig Woord van de Vader die, voor ons heil is willen mens worden, en Maria, vol van genade, heeft gekozen als Moeder. Geloofd zijt Gij Heilige Geest, die Maria, Uw trouwe bruid, met Uw gaven hebt vervuld.

Geloofd zijt Gij Heilige Drie-eenheid, om ons Maria te hebben gegeven als Moeder van de Kerk en Moeder van de mensen.

Wij danken U Jezus, onze Redder, omdat Gij de verering van Uw Heilig Hart hebt willen verbinden met de verering van het Onbevlekt Hart van Maria, moederlijk en machtig toevluchtsoord.

Als Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, wijd ik U vandaag 8 december 2015, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, officieel de Sint-Katharinakerk toe, als kinderlijk antwoord op en vol geloof in de boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima, die officieel beschouwd wordt als de « meest profetische en belangrijkste mariale verschijning in de geschiedenis van de Kerk », en die paus Johannes Paulus II in het jaar 2000 beschouwd heeft als « de belangrijkste en dringendste boodschap zowel toen als nu, en die van de Kerk een antwoord verwacht. »

Door deze kerk met al haar parochianen en al haar devoties toe te wijden, willen wij ook met heel ons vaderhart toewijden aan U, Moeder van God en aan Uw Onbevlekt Hart dat lijdt, in het bijzonder in deze moeilijke tijden, de stad Brussel, heel het bisdom Mechelen-Brussel, alle provincies van België, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, de hoofdstad, Waals-Brabant, Henegouwen, de provincie Namen, de provincie Luxemburg, de provincie Luik, en heel ons land, door ze toe te wijden aan Uw machtige voorspraak en U te smeken om de heilzame plannen van Uw Goddelijke Zoon over hen te doen zegevieren, en om alle tijdelijke en geestelijke pogingen van het kwaad te doen mislukken.

En wij beloven U, Moeder van God en onze Moeder, om als toegewijde kinderen Uw moederlijke oproep te beantwoorden en om eraan mee te werken dat er gebedskettingen  en Eucharistische Aanbiddingen worden opgericht, waar de Kerk en de wereld zo’n nood aan hebben. Amen.

 

Advertenties