section-meer-dan-alleen-scannen

Preken 2009

 1. HOMILIE FEEST OPENBARING DES HEREN 2009 (DRIEKONINGEN)
 2. HOMILIE DOOP VAN DE HEER – B 2009
 3. HOMILIE TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009
 4. HOMILIE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009
 5. HOMILIE VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009
 6. HOMILIE ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2009
 7. CARNAVAL
 8. HOMILIE TWEEDE ZONDAG IN DE VASTENTIJD 2009
 9. HOMILIE 3e VASTENZONDAG – B 2009
 10. HOMILIE 5e VASTENZONDAG B 2009
 11. HOMILIE HOOGFEEST VAN PASEN 2009
 12. HOMILIE 3e ZONDAG IN DE PAASTIJD – B 2009
 13. D R A M A
 14. HOMILIE 5e ZONDAG IN DE PAASTIJD B 2009 – MOEDERDAG
 15. HOMILIE 6e ZONDAG IN DE PAASTIJD B 2009
 16. HOMILIE 7e ZONDAG IN DE PAASTIJD – B 2009
 17. HOMILIE ’s HEREN HEMELVAART 2009
 18. HOMILIE HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 2009
 19. HOMILIE DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 2009
 20. HOMILIE – SACRAMENTSZONDAG 2009
 21. HOMILIE TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 22. HOMILIE DERTIENDE ZONDAG B 2009
 23. HOMILIE VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 24. HOMILIE ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 25. HOMILIE ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 26. HOMILIE NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 27. HOMILIE EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 28. HOMILIE DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 29. HOMILIE VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 30. HOMILIE VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009
 31. HOMILIE OOGSTDANKVIERING
 32. 29e ZONDAG DOOR HET JAAR B 2009 – MISSIEZONDAG
 33. HOMILIE DERTIGSTE ZONDAG – B 2009
 34. HOMILIE HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN 2009
 35. HOMILIE 32e ZONDAG B 2009 – WILLIBRORDZONDAG
 36. HOMILIE ST.MARTINUS – JUBILEUMVIERING 14 NOVEMBER 2009
 37. HOOGFEEST van CHRISTUS KONING – BPRIVATE 2009
 38. HOMILIE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – B 2009
 39. ADVENTSBRIEF VAN ONZE BISSCHOP MGR. FRANS WIERTZ
 40. HOMILIE DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – C 2009
 41. HOMILIE VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – C
 42. FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE C 2009

Preken 2010

 1. HOMILIE OPENBARING DES HEREN 2010
 2. HOMILIE FEEST DOOP VAN DE HEER – C 2010
 3. HOMILIE TWEEDE ZONDAG C 2010
 4. MARIA LICHTMIS
 5. HOMILIE VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR C 2010
 6. HOMILIE TWEEDE ZONDAG IN DE VASTENTIJD – C 2010
 7. HOMILIE DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD – C
 8. HOMILIE VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD – C
 9. HOMILIE HOOGFEEST VAN PASEN 2010
 10. TWEEDE ZONDAG IN DE PAASTIJD C 2010
 11. HOMILIE DERDE ZONDAG IN DE PAASTIJD – C 2010
 12. HOMILIE VIERDE ZONDAG C 2010
 13. HOMILIE VIJFDE ZONDAG IN DE PAASTIJD
 14. HOMILIE ZESDE ZONDAG IN DE PAASTIJD – C 2010
 15. HOMILIE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN C 2010
 16. HOMILIE DRIEVULDIGHEIDSZONDAG 2010
 17. HOMILIE SACRAMENTSZONDAG 2010
 18. HOMILIE 11E ZONDAG C 2010
 19. HOMILIE 12E ZONDAG C 2010
 20. HOMILIE DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C
 21. HOMILIE VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C 2010
 22. HOMILIE VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR C 2010
 23. HOMILIE ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – C
 24. HOMILIE ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – C 2010
 25. HOMILIE ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – C 2010
 26. HOMILIE NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – C
 27. HOMILIE MARIA TENHEMELOPNEMING C – 2010
 28. HOMILIE DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – C 2010
 29. HOMILIE VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C 2010
 30. HOMILIE – ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C – 2010
 31. HOMILIE ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR – C 2010
 32. HOMILIE NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR C 2010
 33. HOMILIE EENENDERTIGSTE ZONDAG C 2010
 34. HOMILIE 32e ZONDAG DOOR HET JAAR C – WILLIBRORDZON-DAG 2010
 35. HOMILIE CHRISTUS KONING – C 2010
 36. HOMILIE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – A 2010
 37. ADVENTSBOODSCHAP VAN ONZE BISSCHOP Mgr. FRANS WIERTZ 2010
 38. HOMILIE DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT A 2010
 39. HOMILIE VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – A 2010
 40. HOMILIE NACHTMIS 2010 – HOMILIE EERSTE KERSTDAG 2010 – TWEEDE KERSTDAG: HOMILIE FEEST H. FAMILIE 2010
 41. HOMILIE OUDJAAR / NIEUWJAAR 2010 / 2011.

Preken 2011

 1. HOMILIE DOOP VAN DE HEER – A 2011
 2. HOMILIE TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR – A 2011 KERKBALANS
 3. HOMILIE DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR A – 2011
 4. HOMILIE VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 5. HOMILIE VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR – A 2011
 6. HOMILIE ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 7. HOMILIE BIJ HERDENKING SJEF TEGELS 19 februari 2011, 7e zondag A 2011
 8. HOMILIE 8e ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 9. CARNAVAL 5 maart 2011
 10. HOMILIE TWEEDE ZONDAG VAN DE VASTENTIJD A 2011
 11. HOMILIE VIERDE ZONDAG IN DE VASTENTIJD A 2011
 12. HOMILIE HOOGFEEST VAN PASEN 2011 / HOMILIE TWEEDE PAASDAG 2011
 13. HOMILIE tweede paaszondag A 2011
 14. HOMILIE DERDE ZONDAG VAN DE PAASTIJD A 2011
 15. HOMILIE VIERDE ZONDAG IN DE PAASTIJD A 2011 (roepingenzondag)
 16. HOMILIE ZESDE ZONDAG VAN PASEN – A 2011
 17. HOMILIE ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN – A 2008
 18. HOMILIE DRIEVULDIGHEIDSZONDAG A 2011
 19. HOMILIE SACRAMENTSZONDAG 2011
 20. HOMILIE VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 21. HOMILIE ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 22. HOMILIE ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 23. HOMILIE 19e ZONDAG A 2011
 24. HOMILIE MARIA TENHEMELOPNEMING 2011
 25. HOMILIE 21 A 2011
 26. HOMILIE DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 27. HOMILIE VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 28. HOMILIE ZESENTWINTIGSTE ZONDAG A 2011
 29. HOMILIE 27e ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 30. HOMILIE ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 31. HOMILIE 29e ZONDAG A 16 OKTOBER 2011
 32. HOMILIE NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG A – MISSIEZONDAG 2011
 33. HOMILIE EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR A 2011
 34. HOMILIE 32e ZONDAG DOOR HET JAAR A – WILLIBRORDZON¬DAG 2011
 35. HOMILIE ST.MARTINUS 2011
 36. HOMILIE CHRISTUS KONING – A 2011 St.CAECILIAFEEST
 37. HOMILIE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT – B 27 november 2011
 38. Tweede zondag van de Advent B
 39. VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 2011
 40. HOMILIE KERSTMIS 2011
 41. HOMILIE OUDJAAR/NIEUWJAAR 2011 – 2012

Preken 2012

 1. HOMILIE OPENBARING DES HEREN B 2012
 2. TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2012
 3. HOMILIE 3e ZONDAG DOOR HET JAAR START ACTIE KERKBALANS 21.01.12
 4. HOMILIE VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR – B 2012
 5. HOMILIE ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR B 2012
 6. HOMILIE 2e ZONDAG VASTENTIJD B 2012
 7. HOMILIE DERDE ZONDAG IN DE VASTENTIJD – B 2012
 8. HOMILIE DERDE ZONDAG IN DE PAASTIJD – B 2012
 9. HOMILIE PINKSTEREN ZA 26 / ZO 27 MEI 2012

http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/preken2009.php
http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/preken2010.php
http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/preken2011.php
http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/preken2012.php


 

Advertenties