Het Woord van God ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Volgens mij is dat precies wat er gebeurt in het Evangelie van vandaag.

jozef2001Verleden week zondag hoorden we hoe Jezus in Nazareth kwam, waar Hij was grootgebracht, en hoe Hij in de Synagoge – in de kleine dorpsgebedshuis –  de Blijde Boodschap verkondigde met de woorden van Jesaja: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.” Iedereen was blij met Hem. Vandaag horen we het vervolg en ze gooien Hem de Synagoge uit en willen Hem van de heuvel afgooien, de afgrond in.

Wat is hier gebeurd?

Het Woord van God ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Dat is wat hier gebeurt en het roept de vraag op hoe wij hier zitten, hoe wij luisteren naar de lezingen en vooral naar het Evangelie.

Hoe horen wij deze woorden, hoe zouden we ze horen als wijzelf daar in die synagoge hadden gezeten en Jezus had ze tot ons gezegd?

Misschien moet ik daarvoor wat meer uitleggen.

Als Jezus een genadejaar afkondigt, knikt iedereen instemmend. Ja, dat is mooi. Maar er is ook twijfel. Is dat niet de zoon van Jozef, de timmerman? Hoe reageert Jezus daarop? In plaats dat Hij de gemoederen sust, doet Hij er een schepje bovenop. Dat heeft te maken met wat Hij op andere plaatsen ook zal zeggen. Als mensen Hem volgen na het wonder van de broodvermenigvuldiging zegt Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven… (Joh. 6,26)”.

Jezus is zachtmoedig en nederig van hart. Toch is Hij niet gekomen om alleen maar lief gevonden te worden. Hij is de Liefde zelf. Liefde is niet alleen maar lief. Liefde is ook wijs en krachtig, liefde is ook consequent en trouw, liefde is standvastig en moedig. Jezus is een geneesheer voor ziel en geest en zijn Woord is als het operatiemes van de chirurg. Zijn woord is dat tweesnijdend zwaard, dat diep doordringt en alles aan het licht brengt.

Dat is wat er vandaag gebeurt in Nazareth. Zijn Woord brengt aan het licht wat er omgaat in de harten van zijn dorpsgenoten. Zij geloven niet dat deze zoon van Jozef tegelijk Gods Zoon kan zijn. Ze willen wel wat wonderen zien en hun voordeel doen met zijn aanwezigheid door een paar genezingen. Maar ze hebben geen behoefte aan… correcties, ze hebben geen behoefte aan… een berisping, ze hebben geen behoefte… aan bekering.

Het Woord van Jezus toetst ons hart, zijn Woord beproeft onze gezindheid, zijn Woord is de test waaruit blijkt wat ons geloof waard is.

Deze lezing is dus ook een spiegel voor ons. Misschien vragen we ons wel eens af waarom er zo weinig wonderen zijn in onze tijd, weinig groei van onze geloofsgemeenschap, weinig innerlijke vreugde en vitaliteit.

Vanuit deze lezing klinkt dan de vraag: Hoe vurig is jouw eigen geloof? Hoeveel hoop straal jezelf uit naar je omgeving? Hoeveel liefde heb je nog voor Christus en zijn Kerk? Hoeveel vreugde heb je nog ondanks tegenslag? Ofwel, met de oude spreuk van Henri de Greeve: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”.

Vgl bron http://www.hagenpreken.nl/


 

Advertenties