vissersHet wonder op het water

God wil ons laten blijken, dat onze menselijke situatie hem ter harte gaat. Daarom is Jezus mens onder mensen geworden. God wil ons leven delen. God is ook komen staan in die menselijke situatie die men kan vergelijken met die smalle lijn tussen land en water aan de oever van het meer. Tussen storm en houvast, zoals wijzelf het leven ervaren.

Jezus vertoefde graag in het grensgebied tussen vaste grond en woelige zee. Zo zou men ook het mens-zijn kunnen omschrijven. Daar riep hij zijn eerste leerlingen. Vissers, harde werkers, natuurmensen.

Op de grenslijn tussen houvast en risico verkondigde Jezus graag zijn Blijde Boodschap. Daar op het zand, half water, half land gaf Hij onderricht aan een zo’n grote mensenmassa.

Het evangelie vertelt, hoe na afloop van het onderricht de visser Petrus de opdracht krijgt om uit te varen en de netten uit te werpen. Petrus kende zijn vak en wist wanneer hij moest uitvaren en wanneer niet. Die hele nacht, onder gunstige omstandigheden, had hij gezwoegd maar niets had gevangen. Nu uitvaren was zinloos. Maar het verzoek van Jezus is helder: “Vaar nu maar uit naar het diepe en gooi de netten uit voor de vangst.” Heel zijn vissersverstand komt in opstand. Maar zij vingen zo’n massa vissen dat het net dreigde te scheuren.

Daar aan de vloedlijn, op de plaats waar de golfslag ons als mensen heen en weer slingert, waar ons soms de ene teleurstelling na de andere overkomt, daar vindt een wonder plaats; voor de visser Petrus een wonderbare visvangst.

In het evangelie krijgt Petrus de opdracht om voortaan mensen te vangen. Wie de woorden vanuit de grondtekst herleest, hoort Jezus zeggen: “Voortaan zult Gij mensen onderdak verschaffen; aan mensen redding schenken; aan mensen houvast bieden.”

Op de vloedlijn van het leven is er Petrus en in zijn verlengde de Kerk om mensen Gods liefde te schenken; om mensen samen te brengen bij Jezus, die hen houvast wil geven in de storm en hen barmhartigheid wil geven in de eenzaamheid.

“Wees niet bang,” zegt Jezus. Heb vertrouwen.” Het is niet zomaar een troostwoordje. Het is een uitnodiging: breng mensen bij God en Jezus.

Getuig van Jezus en je zult ervaren dat je door Hem gedragen wordt op die vloedlijn van land en zee, waar ons leven zich afspeelt.

Wees niet bang. Spreek vrijuit. De Heer zal je zegenen.

 

>>www.parochiestmartinus.nl

 

Advertenties