Uit; Catechismus van de Katholieke Kerk, §261-267.

“Eén God…, één Heer, in drie Personen en één van hart” (Prefatie) 

Het mysterie van de allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. God alleen kan ons de kennis ervan geven door zich te openbaren als Vader, Zoon en Heilige Geest. De menswording van de Zoon van God openbaart dat God de eeuwige Vader is en dat de Zoon één in wezen met de Vader is, d.w.z. dat Hij in Hem en met Hem dezelfde ene God is. Het zenden van de Heilige Geest, gezonden door de Vader in de naam van de Zoon en door de Zoon “van de Vader” (Joh 15,26) openbaart dat Hij met Hen dezelfde ene God is. “Met de Vader en de Zoon wordt Hij tezamen aanbeden en verheerlijkt” (Credo)…

Door de genade van het doopsel “in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt 28,19) worden wij geroepen deel te hebben aan het leven van de gelukzalige Drie-eenheid, hier op aarde in het duister van het geloof en na de dood in het eeuwig licht”.

“Het katholieke geloof bestaat hierin: dat wij één God vereren in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid, zonder de personen te verwarren en zonder de substantie te scheiden: want de persoon van de Vader is een andere, een andere die van de Zoon en weer een andere die van de Heilige Geest; maar de godheid van de Vader de Zoon en de Heilige Geest is één, gelijk is hun heerlijkheid en even eeuwig hun majesteit” (Credo Quicumque).

Ondeelbaar in wat zij zijn, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar in wat zij doen. Maar in het ene goddelijke handelen toont iedere persoon wat in de Drie-eenheid aan hem eigen is, vooral in de goddelijke zending van de menswording van de Zoon en in de gave van de Heilige Geest.

P.S. Grondtekst voor een preek…

Advertenties