In de Latijnse liturgie worden de vieringen van de “Heilige Driedaagse” (Triduüm Sacrum”) opgevat als één enkele viering die plechtig begint met de eucharistie van Witte Donderdag en eindigt met de Paaswake.

Daarom kent de H. Mis op Witte Donderdag geen officieel einde,  de viering van de Goede Vrijdag noch begin noch einde en de Paaswake geen officieel begin. Tijdens het Gloria van Witte Donderdag luidden alle klokken en rinkelden alle bellen.

Als kind wisten we dat de klokken naar Rome vertrokken en het heel stil zou worden omdat Jezus gestorven was. Geen muziek, geen lawaai, geen bloemen, geen versieringen en vooral geen snoep. Tijdens het Gloria van de Paasviering begonnen de klokken weer volop te luiden en alle bellen te rinkelen. De klokken waren terug en hadden versierde eieren in onze tuin neergelegd, sommigen goed zichtbaar, anderen op een verborgen plekje. Moeder wist ze allemaal liggen en wees ze aan wanneer we ze zelf niet vonden.

Eieren zijn het symbool van nieuw leven en een verwijzing naar de verrijzenis van Jezus. Laten we deze zinvolle christelijke en ook diep ingewortelde traditie niet vervangen door de sluwe commerce van een onnozele paashaas. En moge het feest van het paaseieren rapen door groot en klein ons blijven herinneren aan de kern van ons geloof en ons leven: de overgang van dood naar leven in Christus.

De verrijzenis van ons lichaam is voorbehouden voor de laatste dag. De verrijzenis van ons hart is voor ieder ogenblik.

Aan allen van harte een Zalig Paasfeest toegewenst. Moge de verrezen Heer Jezus de vreugde zijn van u en al de uwen. Hij schenke  U nu reeds de verrijzenis van het hart.

Pater Daniel

 

Advertenties