Vandaag hoorden we het verhaal van de opwekking van Lazarus uit de dood. Dit verhaal heeft niet alleen een diepe betekenis voor de christelijke gemeenschap, maar raakt ook aan de menselijke ervaring van verlies, rouw en hoop.

Lazarus, de broer van Martha en Maria, was een goede vriend van Jezus. Toen hij ziek werd, stuurden zijn zussen een boodschap naar Jezus om Hem te laten weten dat hun broer ziek was en dat ze wilden dat Jezus zou komen om hem te genezen. Maar Jezus kwam niet meteen, en tegen de tijd dat Hij in Bethanië aankwam, was Lazarus al gestorven en begraven.

Bij aankomst werd Jezus door Martha en Maria verwelkomd. Jezus ging vervolgens naar het graf en riep hem tot leven: “Lazarus, kom naar buiten!” En wonderlijk genoeg kwam Lazarus tevoorschijn, nog steeds gekleed in zijn begrafenisdoeken. Dit grote wonder is een teken van de kracht van Jezus over de dood. Het bevestigt zijn goddelijke macht van Verlosser en Redder.

Het verhaal van de opwekking van Lazarus heeft ook een diepere betekenis voor ons allen. Het raakt aan ons menselijk verlangen om de dood te overwinnen en het eeuwige leven te verwerven. Het herinnert ons eraan dat Jezus naast genezer, ook de Verlosser is, die ons bevrijdt van de dood en ons leidt naar het eeuwige leven.

Het verhaal van Lazarus herinnert ons ook aan de kracht van geloof en hoop in moeilijke tijden. Martha en Maria hadden vertrouwen in Jezus en geloofden dat Hij de macht had om hun broer terug te brengen uit de dood. Zelfs na zijn dood hielden ze vast aan hun geloof en hoop, en werden ze beloond met het wonder van zijn opwekking.

Het is belangrijk om te onthouden dat geloof en hoop ons niet alleen helpen om te gaan met verdriet en verlies, maar ons ook helpen om door te gaan in moeilijke tijden en ons te leiden naar een betere toekomst. Dit betekent niet dat we nooit zullen lijden of verdriet zullen hebben, maar het betekent wel dat we kunnen vertrouwen op de kracht van God om ons door deze moeilijkheden heen te leiden.

Als we naar de opwekking van Lazarus kijken, worden we dus geconfronteerd met de realiteit van onze eigen sterfelijkheid. De dood is onvermijdelijk voor ons allemaal, maar we moeten niet vergeten dat ons leven in Christus eeuwig is.

We moeten ons leven leiden met dat perspectief in gedachten, ons voorbereiden op de dag waarop we voor God zullen staan en ons afvragen hoe we hebben geleefd en of we getrouw zijn geweest aan ons geloof.

Het verhaal van Lazarus herinnert ons eraan dat de dood niet het einde is, maar het begin van een nieuw leven in Christus. Het herinnert ons aan de hoop die we hebben als gelovigen, de hoop op een leven dat niet eindigt in de dood, maar in eeuwig leven bij God.

Pastoor Geudens