Hemelvaart van Jezus 2023

Vandaag vieren we de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, de dag waarop Hij terugkeerde naar de Hemel en verheerlijkt werd aan de rechterhand van God de Vader. Deze dag is een bron van vreugde en verwondering voor ons als gelovigen, maar het is ook een dag van afscheid van onze Heer op aarde. We kunnen ons voorstellen hoe bedroefd de leerlingen van Jezus waren toen ze Hem zagen vertrekken, maar ze wisten dat Hij naar een betere plek ging om voor ons te pleiten bij de Vader.

De Hemelvaart van Jezus is het hoogtepunt van Zijn zending op aarde. Hij kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te vervullen en ons te redden van onze zonden. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk van God, deed wonderen en tekenen, en bracht liefde en genezing aan degenen die Hij ontmoette.

Zijn Opdracht werd voltooid toen Hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood in de Verrijzenis. Op dat moment werd de macht van zonde en dood gebroken en werd de hoop op redding voor de mensheid hersteld.

De Hemelvaart van Jezus herinnert ons eraan dat we als Zijn leerlingen een verantwoordelijkheid hebben. We zijn geroepen om Zijn boodschap van liefde en redding te verspreiden, om anderen te vertellen over Zijn vergevende genade en om in Zijn voetsporen te treden door te leven zoals Jezus het voorleefde. Het is een uitdaging om elke dag opnieuw te leven als getuigen van Zijn liefde en genade voor ons.

Laten we deze Hemelvaartsdag gebruiken om stil te staan bij de betekenis van Jezus’ opdracht en zending en om ons te herinneren aan onze verantwoordelijkheid als gelovigen. Laten we ons leven wijden aan het verkondigen van Zijn boodschap van hoop en verlossing aan een wereld die Hem nodig heeft.

Pastoor Geudens