5e Zondag van Pasen 2023 A

Beste parochianen,

Vandaag is de vijfde zondag van Pasen, een dag waarop we ons richten op de vreugde en dankbaarheid die we ervaren voor de Verrijzenis van Christus en de hoop die dit ons geeft voor het toekomstig en eeuwig leven bij God.

In deze week van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag herinneren we ons wat er in het verleden tijdens de 2e Wereldoorlog gebeurd is en rouwen om degenen die zijn gestorven. Afgelopen donderdag was het Dodenherdenking, een dag waarin we stilstonden ​​bij degenen die gestorven zijn in oorlogen en gewapende conflicten, en degenen die zijn omgekomen, ook uit ons midden, door geweld en haat in ons eigen land en daarbuiten.

(In de kerk van Ysselsteyn werden tijdens de herdenking kaarsjes aangemaakt – voor elke overledene één kaarsje – vanaf de Paaskaars, symbool van geloof in de Verrijzenis van Jezus. Pasen is het belangrijke feest waarbij de Verrijzenis van Jezus wordt gevierd. Door de kaarsjes aan te steken vanaf de Paaskaars, geven de we aan dat we onze dierbaren toevertrouwen aan God.)

Het kan moeilijk zijn om de vreugde van de Verrijzenis te beleven te midden van zoveel verdriet en verlies. Maar het is belangrijk om ons te herinneren dat de blijde boodschap van Pasen juist draait om de overwinning van het leven over de dood. Het herinnert ons eraan dat zelfs in de donkerste tijden van ons leven, er hoop en licht is, en dat we niet alleen zijn in onze rouw en verdriet.

De hoop op een weerzien in het eeuwige leven bij God in de Hemel is een troostrijke gedachte. Het geloof in een leven na de dood en de hereniging met dierbaren is een belangrijk onderdeel van ons geloof. Door deze hoop kunnen nabestaanden verder gaan met hun leven, wetende dat hun geliefden in goede handen zijn bij God.

Laten we vandaag ons hart openstellen voor de vreugde en hoop dat Pasen ons biedt, maar laten we ook onze ogen niet sluiten voor het leed en verlies dat onze wereld nog steeds teistert. Laten we ons verbinden om vrede, gerechtigheid en compassie te brengen in onze wereld, zodat we samen kunnen werken aan een toekomst waarin er geen oorlog of geweld meer is en waarin alle mensen in vrede en harmonie kunnen leven.

Gebed

Heer, we danken U voor de vreugde en hoop die Pasen ons biedt. We bidden voor degenen die lijden onder oorlog en geweld, en voor degenen die rouwen om hun geliefden die zijn omgekomen. We bidden voor vrede en gerechtigheid in onze wereld en voor de kracht om bij te dragen aan een betere toekomst voor allen.

We bidden ook voor degenen die zich eenzaam of verdrietig voelen in deze dagen. Moge ze troost en hoop vinden in de boodschap van Pasen en mogen ze zich gesteund voelen door de liefde en gemeenschap van anderen.

We bidden voor onze regeringsleiders en beleidsmakers, dat zij wijze beslissingen nemen om vrede en gerechtigheid te bevorderen en om te voorkomen dat onschuldige mensen lijden onder geweld en conflict.

Heer, wij vragen u om ons te helpen in onze inspanningen om vrede en compassie te brengen in onze wereld. Geef ons de kracht en de moed om ons te blijven inzetten voor een betere toekomst voor alle mensen.

Amen.

Pastoor Geudens